Aktuality

Čo máme nové?

9. jan 2017

Ukrajina

Vianoce sú na Ukrajine až v januári

Pár pekných fotografií z vianočného obdobia nám poslali aj z detského domova z Ukrajiny. Vianoce […]

7. jan 2017

India

Šťastný rok 2017 nám prajú aj z Indie

V Indii spolupracujeme s deviatimi centrami. Centrá pripravujú každý rok pre deti vianočné stretnutia […]

6. jan 2017

Ukrajina

V Charkove pripravili deti vianočný program pre rodičov aj farníkov

Na Ukrajine slávia vianočné sviatky až v januári. Štedrý deň je šiesteho januára. […]

3. jan 2017

Uganda

Šťastný nový rok z Ugandy

Šťastný nový rok 2017 nám želajú aj ugandské deti, pracovníci a dobrovoľníci. […]

Blaženejšie je dávať, ako prijímať.

Skutky apoštolov 20,35

2. jan 2017

Ukrajina

Charita z Kolomyje ďakuje slovenským darcom za pomoc

V uplynulom roku sme začali na Ukrajine spoluprácu aj s Charitou Kolomyjsko-Černiveckej […]