Aktuality

Čo máme nové?

Vďaka tebe môžu z ulice do školy. Ďakujeme

pridal: charita | dátum: 29. januára 2018 | kategória: India

Život chudobných indických detí je extrémne ťažký. Podvýživa, negramotnosť, detská práca je ich bežným údelom od detstva. Našu pomoc pre indické deti preto rozširujeme.

V Indii spolupracujeme s viacerými centrami, ktoré sa venujú terénnej sociálnej práci i vzdelávacím aktivitám zameraným na pomoc chudobným deťom. Sociálne centrá realizujú aj pravidelné programy pre vzdelávanie a rozvoj rodičov, aby pomoc pre deti bola komplexnejšia a efektívnejšia. P. Gabriel Lopes, riaditeľ centra Bala Pragathi Kendra Services, nám v jednej zo správ napísal: „Naše centrum funguje od roku 1990 a dôvodom jeho vzniku bola potreba pomôcť najnúdznejším deťom. Naše centrum sa podieľa na integrálnom rozvoji detí. V tejto krásnej práci si veľmi vážime pomoc našich darcov. Patria k ním aj slovenskí dobrodinci zapojení do projektu Adopcia na diaľku® . Práve darcovia zohrávajú kľúčovú úlohu v tejto misii. Bez vašej pomoci a podpory by sme nemohli realizovať naše ciele pomoci núdznym deťom.“ Jedným z hlavných cieľov tohto centra je zabezpečiť deťom kvalitné vzdelanie.

Vďaka vzdelaniu môžu v dospelosti získať prácu, uživiť seba a podporiť aj svojich príbuzných, či komunitu, v ktorej vyrástali. Pridaj sa k nám a aj vďaka tebe sa môže konkrétne indické dievčatko, či chlapec dostať z ulice do školy. Tvojich 15 eur mesačne mu zmení život. V škole okrem vzdelania a pomôcok dostávajú deti i teplé jedlo. Prihlásiť sa môžeš tu: http://bit.ly/2tQdiTE . Podporiť ich môžeš aj zdieľaním  na facebooku. Ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci pre indické dievčatá a chlapcov.

P. Gabriel Lopses na záver správy dodáva: „Každému jednému z vas by som sa za vašu pomoc a podporu rád poďakoval, spolu so zamestnancami a deťmi z nášho centra. Vďaka vám môžu chodiť do školy a získavať zručnosti, aby sa mohli v živote uplatniť.“