Pomoc na Slovensku

Projekt Adopcia na diaľku vznikol aby pomáhal deťom z tých najchudobnejších krajín. Uvedomujeme si však, že aj na Slovensku žijú deti a rodiny, ktoré potrebujú pomocnú ruku. Podporou siete charít na Slovensku môžete pomôcť práve im.