Pomoc na Slovensku

Projekt Adopcia na diaľku® vznikol, aby pomáhal deťom z tých najchudobnejších krajín. Uvedomujeme si však, že aj na Slovensku žijú deti, rodiny ale aj dospelí či seniori, ktorí potrebujú pomocnú ruku.

Darujeme všetko

100 % z vášho daru prerozdelíme núdznym na Slovensku. Na réžiu si nenechávame ani euro, hradíme ju z vlastných zdrojov.

Zapojte sa a pomôžte ľuďom v núdzi na celom Slovensku

Po vyplnení prihlášky vám pošleme všetky potrebné informácie. Vaše dary môžete zasielať pravidelne, raz za čas alebo jednorazovo v ľubovoľnej výške. Ak sa prihlásite, raz ročne od nás dostanete Súhrnnú správu o tom, ako ste pomohli.

ĎAKUJEME
Pomôcť môžete aj bez prihlásenia, zaslaním daru priamo na toto číslo účtu:

IBAN: SK14 1100 0000 0029 4813 2795

Vážime si každý váš dar, pomôžete tým najnúdznejším naprieč celým Slovenskom.

Bez prihlásenia nájdete informácie o vašej pomoci na našej webovej stránke, Facebooku alebo Instagrame.

ĎAKUJEME

Vďaka Vám sme pomohli:

Vaše dary rozdelíme medzi tieto zariadenia po celom Slovensku. Pomáhate tak priamo deťom, rodinám ale aj dospelým či seniorom, ktorí v týchto zariadeniach žijú alebo ich navštevujú.

Dom sv. Júdu Tadeáša v Humennom

Poskytuje ambulantné sociálne služby vychádzajúce z prirodzených potrieb zdravotne znevýhodnených ľudí, najmä mladých.

Detský charitný dom sv. Lujzy v Nitre

Hlavnou prioritou charitného domu je poskytnutie domova a starostlivosti o deti a vytvorenie prostredia prijatia, lásky, dôvery a duchovného sprevádzania.

Dom sv. Lazára v Košiciach

V útulku sa matkám s deťmi v nepriaznivej životnej situácii poskytuje dočasné ubytovanie, nevyhnutné ošatenie, poradenstvo a ďalšia pomoc.

Centrum pre deti a rodiny sv. Jozefa

Centrum zaisťuje bezpečné prostredie a strechu nad hlavou deťom, ktoré boli odobrané z nepriaznivých sociálnych podmienok. 

Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho v Považskej Bystrici

Cieľom centra je poskytovať  náhradný domov deťom a mladým dospelým, ktorí žili v nepriaznivých podmienkach.

DSS a rehabilitačné stredisko Samária v Bratislave

Ľudia s duševnými poruchami dostávajú v stredisku odbornú pomoc a majú tak šancu na návrat k plnohodnotnému a šťastnému životu.

Útulok a nocľaháreň pre ľudí bez domova v Rožňave

Ľudia bez domova nájdu v zariadení jedlo a strechu nad hlavou. Pracovníci im poskytujú poradenstvo, pomáhajú hľadať prácu alebo brigády, a tak sa dostať z chudoby.

Darujeme všetko

100 % z vášho daru prerozdelíme núdznym na Slovensku. Na réžiu si nenechávame ani euro, hradíme ju z vlastných zdrojov.

Zapojte sa a pomôžte ľuďom v núdzi na celom Slovensku

Po vyplnení prihlášky vám pošleme všetky potrebné informácie. Vaše dary môžete zasielať pravidelne, raz za čas alebo jednorazovo v ľubovoľnej výške. Ak sa prihlásite, raz ročne od nás dostanete Súhrnnú správu o tom, ako ste pomohli.

ĎAKUJEME
Pomôcť môžete aj bez prihlásenia, zaslaním daru priamo na toto číslo účtu:

IBAN: SK14 1100 0000 0029 4813 2795

Vážime si každý váš dar, pomôžete tým najnúdznejším naprieč celým Slovenskom.

Bez prihlásenia nájdete informácie o vašej pomoci na našej webovej stránke, Facebooku alebo Instagrame.

ĎAKUJEME

Charita na Slovensku

Arcidiecézne, diecézne a eparchiálne charity pomáhajú na celom Slovensku aj mnohými ďalšími aktivitami. Prečítajte si viac priamo na ich webových stránkach.

Vďaka Vám sme pomohli:

Vaše dary rozdeľujeme medzi tieto charity a ich zariadenia po celom Slovensku. Pomáhate tak priamo deťom, rodinám ale aj dospelým či seniorom, ktorí v týchto zariadeniach žijú alebo ich navštevujú. Po rozkliknutí si môžete pozrieť konkrétnu pomoc, ktorú sme vďaka vám zrealizovali.