Pomoc na Slovensku

Projekt Adopcia na diaľku® vznikol, aby pomáhal deťom z tých najchudobnejších krajín. Uvedomujeme si však, že aj na Slovensku žijú deti a rodiny, ktoré potrebujú pomocnú ruku. Podporou siete charít na Slovensku môžete pomôcť práve im.

Zapojte sa a pomôžte ľuďom v núdzi na celom Slovensku

Po vyplnení prihlášky vám pošleme všetky potrebné informácie. Vaše dary môžete zasielať pravidelne, raz za čas alebo jednorazovo v ľubovoľnej výške.

ĎAKUJEME
Pomôcť môžete aj bez registrácie, zaslaním daru priamo na toto číslo účtu:

IBAN: SK49 0900 0000 0051 8393 5783

Aby sme dokázali určiť účel, na aký váš dar posielate, je potrebné správne uviesť variabilný symbol.

ĎAKUJEME

Vašu pomoc dostanú:

Vaše dary rovnomerne rozdelíme medzi tieto sociálne domovy a ďalšie zariadenia po celom Slovensku. Pomôžete tak priamo deťom, rodinám a ľuďom bez domova, ktorí v týchto zariadeniach žijú alebo ich navštevujú.

Denný stacionár a DSS v Humennom

Denný stacionár a domov sociálnych služieb, ktorý pomáha zdravotne znevýhodneným, duševne chorým, seniorom a ďalším ľudom v núdzi.

Detský charitný dom sv. Lujzy v Nitre

Hlavnou prioritou charitného domu je poskytnutie domova a starostlivosti o deti a vytvorenie prostredia prijatia, lásky, dôvery a duchovného sprevádzania.

Dom sv. Lazára v Košiciach

V útulku sa matkám s deťmi v nepriaznivej životnej situácii poskytuje dočasné ubytovanie, nevyhnutné ošatenie, poradenstvo a ďalšia pomoc.

Centrum pre deti a rodiny sv. Jozefa

Centrum zaisťuje bezpečné prostredie a strechu nad hlavou deťom, ktoré boli odobrané z nepriaznivých sociálnych podmienok. 

Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho v Považskej Bystrici

Cieľom centra je poskytovať  náhradný domov deťom a mladým dospelým, ktorí žili v nepriaznivých podmienkach.

DSS a rehabilitačné stredisko Samária v Bratislave

Ľudia s duševnými poruchami dostávajú v stredisku odbornú pomoc a majú tak šancu na návrat k plnohodnotnému a šťastnému životu.

Útulok a nocľaháreň pre ľudí bez domova v Rožňave

Ľudia bez domova nájdu v zariadení jedlo a strechu nad hlavou. Pracovníci im poskytujú poradenstvo, pomáhajú hľadať prácu alebo brigády, a tak sa dostať z chudoby.

Zapojte sa a pomôžte ľuďom v núdzi na celom Slovensku

Po vyplnení prihlášky vám pošleme všetky potrebné informácie. Vaše dary môžete zasielať pravidelne, raz za čas alebo jednorazovo v ľubovoľnej výške.

ĎAKUJEME
Pomôcť môžete aj bez registrácie, zaslaním daru priamo na toto číslo účtu:

IBAN: SK49 0900 0000 0051 8393 5783

Aby sme dokázali určiť účel, na aký váš dar posielate, je potrebné správne uviesť variabilný symbol.

ĎAKUJEME

Charita na Slovensku

Arcidiecézne a diecézne charity pomáhajú na celom Slovensku aj mnohými ďalšími aktivitami. Prečítajte si viac priamo na ich webových stránkach.