Tanzánia

Prečo má podpora dieťaťa v Tanzánii zmysel

50 % obyvateľov Tanzánie žije pod hranicou chudoby

80 % obyvateľov žije na vidieku, často bez riadnych ciest, elektriny a pitnej vody

Polovica obyvateľstva má menej ako 15 rokov

Tanzánia je jednou z najchudobnejších krajín sveta. Ľudia sa tu živia zväčša poľnohospodárstvom, pričom pôdu obrábajú ručne, chýba im technika a stroje.  Ľudia sú až extrémne chudobní. Často jedia len jedno jedlo raz za pár dní.  V tejto katolíckej krajine zasvätenej Panne Márii žijú v mieri kresťania, moslimovia i vyznávači tradičných náboženstiev. Rodina je pre nich dôležitá a svoje deti považujú za veľký dar. Žijú naozaj skromne a jednoducho, väčšina ľudí si tu nedokáže zabezpečiť ani základné životné potreby – jedlo, vodu, lieky, oblečenie či strechu nad hlavou. Školy v Tanzánii chýbajú a učiteľov je minimum.

CHCEM POMÁHAŤ V TANZÁNII
Kam smerujú vaše dary

Vzdelávanie

Študijné materiály

Strava a pitná voda

Zdravotná starostlivosť

Komu pomáhame

Vaša podpora smeruje priamo k chudobným deťom predškolského a školského veku v Tanzánii.

Keď sa známy taliansky misionár Salvatore Guerrera stretol pred rokmi so zanieteným slovenským rímskokatolíckym kňazom Benjamínom Kosnáčom, začali sa diať v diecéze Kahama veľké veci. Postupne sa tu s podporou Slovákov mení životná úroveň tamojších obyvateľov k lepšiemu. Vybudovali tu:

• funkčnú, osemdesiat metrov hlbokú studňu,

• altánok, ktorý deťom poskytuje útočisko pred páľavou,

• jednoduchú izbičku pre učiteľa a niekoľko školských tried.

Ciele a aktivity centra

Našou ambíciou je dobudovať kompletnú základnú školu sv. Krištofa. Zatiaľ funguje predškolská príprava, takzvaný nultý ročník, ktorý navštevuje toho času takmer sto detí. Tie by mali v budúcom roku nastúpiť už do prvého ročníka základnej školy, ktorá je vo výstavbe. Pomôžte s nami budúcim prváčikom, aby mali nielen čo jesť, piť a na čom spať, ale aby sa mohli naučiť, ako žiť lepšie.

Salvatore Guerrera, riaditeľ centra
Salvatore Guererra je rímskokatolícky kňaz. Pochádza z Talianska, konkrétne zo Sicílie. V Tanzánii pôsobí už dvadsaťtri rokov. Je legendou. S pomocou dobrodincov zo Slovenska a z Európy vybudoval v diecéze Kahama viacero škôl, kostolov, farských centier a dal vyvŕtať desiatky studní. Za svoju obetavú charitatívnu činnosť dostal najvyššie štátne vyznamenanie Tanzánie. Jeho príbeh je zaujímavý. Ako mladík mal skúsenosť s výtržníctvom aj so sicílskou mafiou. Keď videl, ako jeho rovesníci, ktorí sa dali na zlé chodníčky, postupne prichádzajú o život v násilných šarvátkach, kvôli drogám a alkoholu, pýtal sa, aká je jeho cesta. Boh mu ukázal, že má srdce misionára a to ho zaviedlo až do tejto východoafrickej krajiny. Od začiatku svojej misie žil medzi domácimi, ich spôsobom života. Ako sa píše v Evanjeliu, plakal s plačúcimi, radoval sa s radujúcimi. V preklade to znamená, že žil v chudobnej chatrči, často nemal čo jesť a pil kalnú vodu z miestnych studní.

Sukamahela leží v centre Tanzánie. Je to najnehostenejší a najchudobnejší kút tejto krajiny.

Ciele a aktivity centra

Sukamahela je úzko spätá so Slovenskom. Rímskokatolícky kňaz Peter Majerník tu buduje prvé pútnické miesto v Tanzánii. Je to centrum zasvätené Panne Márii Kráľovnej pokoja. Jeho súčasťou je obrovský majestátny chrám, krížová cesta a fara. Má tu vyrásť kláštor sestier Svätého Jozefa a tiež priemyselná škola. V Sukamahele je škola, do ktorej chodí približne 900 detí. Mnohé z nich nemajú zabezpečené ani základné potreby – hygienu, jedlo, dostupnú zdravotnú starostlivosť. Cieľom v tejto škole je, okrem zabezpečenia základných potrieb, aj podporiť rozvoj jednotlivých detí a spôsoby ich výučby. Vzhľadom na slabé materiálne a personálne zabezpečenie (len 8 učiteľov v celej škole) je priam nevyhnutné upriamiť pomoc týmto smerom.

Peter Majerník, riaditeľ centra
Tento rímskokatolícky kňaz pochádzajúci z východného Slovenska pôsobí v Tanzánii už desať rokov. Päť rokov žil a pomáhal v chudobnej štvrti mesta Mwanza. Následne ho miestny biskup vyzval, aby vybudoval prvé pútnické miesto v Tanzánii v geografickom centre krajiny. Misionár Peter Majerník sa tejto úlohy zhostil s východniarskym entuziazmom a po piatich rokoch sem prúdia davy pútnikov z celej Tanzánie. Jeho misia je náročná a nebezpečná. Ako misionára ho na tomto mieste neohrozuje iba divá zver, hmyz či parazity, ale aj miestne gangy. Ako farár má na starosti aj leprosárium (dedinu, kde žijú ľudia s leprou). Omše slúži aj na odľahlých a ťažko dostupných miestach, kam nechodia ani miestni kňazi. Aktívne sa zúčastňuje na chode základnej školy, kde dbá na katolícku výchovu.
CHCEM POMÁHAŤ V TANZÁNII
 
 
Galéria
CHCEM POMÁHAŤ V TANZÁNII