Slovenská katolícka charita

Identita a hodnoty charity

Charita je naše meno, poslanie a mystérium. Evanjelium ohlasujeme skutkami, projektami a službou. Naším myslením, hovorením a konaním v jednote pokračujeme v poslaní evanjelia, vo svedectve tradície a v sociálnom učení Cirkvi v rovnováhe kerygmy, liturgie a diakonie.

Vnímame znamenia časov, počujeme plač chudobných a trpiacich a reagujeme profesionálne v súlade s rozhodnutím srdca, čím uskutočňujeme lásku k blížnemu. Chránime a rozvíjame telesné, duševné a duchovné potreby každého človeka v každej etape jeho života – najmä klienta, zamestnanca či dobrovoľníka.

Trpezlivo a vytrvalo prispievame k zmene spoločnosti na civilizáciu Lásky, spravodlivosti a solidarity. Všetkým aktérom ponúkame transparentné, spoľahlivé a spravodlivé partnerstvo. Zodpovedne hospodárime so zvereným majetkom a snažíme sa ho zhodnotiť. Vnímame volanie Zeme, chránime stvorenie a podporujeme udržateľnosť nášho spoločného domova v každodennom živote.

Ing. Mgr. Juraj Barát

riaditeľ Diecéznej charity Nitra