Kontakt

Pozdravujeme vás z Adopcie na diaľku®. Náš pracovný tím tvoria asistenti, koordinátori, manažéri a dobrovoľníci, ktorým patrí naša špeciálna vďaka. Spolu viac ako 20 ľudí, ktorí sú presvedčení o zmysluplnosti tohto projektu pomoci. Nižšie nájdete potrebné kontakty, neváhajte sa, prosím, opýtať, čo vás zaujíma. Ďakujeme za vašu priazeň.

Koordinátorka pre Indiu:

Andrea Horová
adopcianadialku.india@charita.sk
0910 852 045

Koordinátorka pre Ugandu:

Alena Dostálová
adopcianadialku.uganda@charita.sk
0901 720 059

Koordinátorka pre Haiti:

Natália Pračková
adopcianadialku.haiti@charita.sk
0901 909 107

Koordinátor pre Ukrajinu:

Martin Kružliak
adopcianadialku.ukrajina@charita.sk
0910 842 669

Koordinátor pre Vietnam:

Matej Móder
adopcianadialku.vietnam@charita.sk

0901 909 108

Koordinátor pre Albánsko:

Oliver Bacul
adopcianadialku.albansko@charita.sk
0901 909 109

PR manažérka projektu:

Miroslava Knapíková
knapikova@charita.sk
0901 909 109

Výkonný manažér projektu:

Roman Kortiš
kortis@charita.sk
0901 909 109

Manažérka pre rozvoj projektu:

Martina Borčíková
borcikova@charita.sk
0901 909 109

V prípade, že máte akékoľvek pripomienky, návrhy alebo sťažnosti, kontaktujte, prosím, priamo manažéra projektu:

Peter Knapík
Manažér projektu
knapik@charita.sk

Pevná linka do kancelárie projektu:

02/5443 44 97

Poštová adresa:

Slovenská katolícka charita
Adopcia na diaľku®
Kapitulská 18
814 15 Bratislava

Čísla účtov pre podporované
krajiny nájdete na tomto odkaze: