Kontakt

Koordinátor pre Indiu:

Oliver Bacul
adopcianadialku.india2@charita.sk

0910 852 045

Koordinátorka pre Ugandu:

Alena Dostálová
adopcianadialku.uganda@charita.sk
0901 720 059

Koordinátorka pre Haiti:

Andrea Horová
adopcianadialku.haiti@charita.sk
0910 842 669

Koordinátor pre Ukrajinu:

Martin Kružliak
adopcianadialku.ukrajina@charita.sk
0910 842 669

Koordinátorka pre Vietnam:

Alena Dostálová
adopcianadialku.vietnam@charita.sk

0901 720 059

Koordinátor pre Albánsko:

Roman Kortiš
adopcianadialku.albansko@charita.sk
0910 842 669

PR manažérka projektu:

Miroslava Knapíková
knapikova@charita.sk
0910 842 669

Výkonný manažér projektu:

Roman Kortiš
kortis@charita.sk
0910 842 669

Manažérka pre rozvoj projektu:

Martina Borčíková
borcikova@charita.sk
0910 842 669

V prípade, ak máte akékoľvek pripomienky, návrhy alebo sťažnosti, kontaktujte prosím priamo manažéra projektu:

Peter Knapík
Manažér projektu
knapik@charita.sk

Pevná linka do kancelárie projektu:

02/5443 44 97

Poštová adresa:

Slovenská katolícka charita
Adopcia na diaľku®
Kapitulská 18
814 15 Bratislava

Čísla účtov pre podporované
krajiny nájdete na tomto odkaze: