Kontakt

Koordinátor pre Indiu:

Oliver Bacul
adopcianadialku.india2@charita.sk

0910 852 045

Koordinátorka pre Ugandu:

Alena Dostálová
adopcianadialku.uganda@charita.sk
0901 720 059

Koordinátor pre Haiti

Roman Kortiš
adopcianadialku.haiti@charita.sk
0910 842 669

Koordinátor pre Ukrajinu

Martin Kružliak
0910 842 669
Podpora detí:
adopcianadialku.ukrajina@charita.sk
Podpora seminaristov:
adopcianadialku.ukrajina2@charita.sk

Koordinátorka pre Vietnam:

Alena Dostálová
adopcianadialku.vietnam@charita.sk

0901 720 059

Koordinátor pre Kazachstan

Roman Kortiš
adopcianadialku.kazachstan@charita.sk
0910 842 669

Koordinátor pre Albánsko:

Roman Kortiš
adopcianadialku.albansko@charita.sk
0910 842 669

Koordinátorka PR:

Miroslava Knapíková
knapikova@charita.sk
0910 842 669

Pevná linka do kancelárie projektu:

02/5443 44 97

V prípade, ak máte akékoľvek pripomienky, návrhy alebo sťažnosti, kontaktujte prosím priamo manažéra projektu alebo jeho zástupkyňu:

Peter Knapík
manažér projektu
knapik@charita.sk

Martina Borčíková
zástupkyňa manažéra projektu / koordinátorka
borcikova@charita.sk

Poštová adresa:

Slovenská katolícka charita
Adopcia na diaľku
Kapitulská 18
814 15 Bratislava

Čísla účtov pre podporované
krajiny nájdete na tomto odkaze: