Kontakt

Pozdravujeme vás z Adopcie na diaľku®. Náš pracovný tím tvoria asistenti, koordinátori, manažéri a dobrovoľníci, ktorým patrí naša špeciálna vďaka. Spolu viac ako 20 ľudí, ktorí sú presvedčení o zmysluplnosti tohto projektu pomoci. Nižšie nájdete potrebné kontakty, neváhajte sa, prosím, opýtať, čo vás zaujíma. Ďakujeme za vašu priazeň.

Koordinátor pre Kubu:

Martin Kružliak adopcianadialku.kuba@charita.sk
0909 250 631

Koordinátorka pre Indiu:

Natália Páleníková
adopcianadialku.india@charita.sk
0910 852 045

Koordinátorka pre Ukrajinu:

Dominika Lopušanová
adopcianadialku.ukrajina@charita.sk
0910 842 669

Koordinátorka pre Ugandu:

Martina Ďuricová
adopcianadialku.uganda@charita.sk
0901 720 059

Koordinátor pre Honduras:

Martin Kružliak
adopcianadialku.honduras@charita.sk
0909 250 712

Koordinátorka pre Vietnam:

Ivana Mokrá
adopcianadialku.vietnam@charita.sk

0901 909 108

Koordinátorka pre Tanzániu:

Natália Pračková
adopcianadialku.tanzania@charita.sk
0901 909 107

Koordinátorka pre pomoc na Slovensku:

Alena Dostálová
adopciapomaha@charita.sk
0909 250 825

Manažérka pre rozvoj projektu:

Miroslava Knapíková
knapikova@charita.sk
0909 250 597

Výkonný manažér projektu:

Roman Kortiš
kortis@charita.sk
0909 250 597

Manažérka pre strategické plánovanie:

Martina Borčíková
borcikova@charita.sk
0909 250 597

V prípade, že máte akékoľvek pripomienky, návrhy alebo sťažnosti, kontaktujte, prosím, priamo manažéra projektu:

Peter Knapík
Manažér projektu
knapik@charita.sk

Pevná linka do kancelárie projektu:

02/5443 44 97

Poštová adresa:

Slovenská katolícka charita
Adopcia na diaľku®
Kapitulská 18
814 15 Bratislava

Čísla účtov pre podporované
krajiny nájdete na tomto odkaze: