Honduras

Prečo má podpora dieťaťa na Hondurase zmysel

Viac ako 66 % obyvateľov Hondurasu žije pod hranicou chudoby

Každé desiate dieťa vo veku 5 až 14 rokov je terčom obchodovania s ľuďmi a je nútené pracovať

Honduras je 4. najchudobnejšou krajinou západnej pologule

Ľudia v Hondurase žijú vo veľmi ťažkých podmienkach. Obyvatelia agrárnych oblastí obrábajú pôdu a väčšinu vypestovaných plodín majú na vlastnú spotrebu. Len určitú časť tak môžu predať, aby získali aspoň malý obnos financií. Rodiny bežne žijú v skromných drevených chatkách, ktoré si samy postavali. Kvôli nepriaznivej finačnej situácii musia deti odchádzať zo škôl a začať pracovať v mladom veku. Vďaka vašej podpore budú môcť deti z najchudobnejších rodín pravidelne navštevovať školu, a tak získať potrebné vzdelanie pre lepšiu budúcnosť.

CHCEM POMÁHAŤ V HONDURASE
Kam smerujú vaše dary

Vzdelanie

Strava a pitná voda

Zdravotná starostlivosť

Študijné materiály

Oblečenie

Komu pomáhame

Vaša podpora smeruje priamo k chudobným deťom predškolského a školského veku v Hondurase.

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky bola založená sv. Vincentom de Paul a Lujzou de Marillac vo Francúzsku v roku 1633. S Kristom slúžime chudobným ľuďom prostredníctvom viacerých služieb v oblasti zdravia, vzdelávania a evanjelizácie vo vidieckych a okrajových oblastiach. Angažujeme sa vo viac ako 96 krajinách sveta.

Ciele a aktivity centra

Vo Wampusirpi máme zriadený misijný dom Margerity Naseau od 3. júla 2002. Našou misiou je poskytovať pastoračnú službu pre 22 dedín a farností v oblasti Santa Cruz, Wampusirpi. Pre deti z okolia organizujeme katechézy kresťanskej iniciácie, ktorých cieľom je sprevádzanie v procese ich rastu vo viere, aby sa prostredníctvom formácie naučili vážiť si svoj život a život svojich blížnych ako dar. Rovnako spolu s miestnymi školami pripravujeme aktivity pre deti. Raz do týždňa pre ne organizujeme program s názvom “detská kampaň”, ktorého cieľom je posilniť hodnoty, ktoré sa z našej spoločnosti vytrácajú.

Sestra Gerardina Cáceres, koordinátorka
Volám sa Gerardina Cáceres a v spoločnosti kresťanskej lásky som od roku 1997. Odvtedy som 27 rokov pôsobila na viacerých miestach a poskytovala rozličné služby núdznym. Posledných sedem rokov pomáham vo Wampusirpi. Som šťastná, že môžem deťom sprostredkovávať rôzne služby a pastoračné vedenie. Možnosť spolupracovať s projektom Adopcia na diaľku® znamená pre nás veľkú pomoc, vďaka ktorej budeme môcť meniť osudy detí k lepšiemu.
CHCEM POMÁHAŤ V HONDURASE
Galéria

CHCEM POMÁHAŤ V HONDURASE