O adopcii

Vízia projektu


Našou víziou je svet, v ktorom majú všetky deti prístup ku vzdelaniu.

Hodnoty projektu


Prvoradým záujmom je dobro dieťaťa, jeho bezpečnosť a ochrana

Služba núdznym v duchu Evanjelia

Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti každého človeka

Transparentnosť a efektívnosť

Poslanie projektu


Našim poslaním je dlhodobá a systematická pomoc chudobným a znevýhodneným deťom.

CIELE PROJEKTU

  • Vzdelanie – Pomáhame chudobným deťom získať primerané vzdelanie a zlepšovať ich sociálnu situáciu, aby sa mohli plnohodnotne zaradiť do spoločnosti, v dospelosti získať adekvátnu prácu a uživiť seba i svoju rodinu.
  • Rozvoj komunity – Podpora je smerovaná deťom v zázemí ich krajiny a regiónu, na zlepšovanie životných podmienok, aby mohli ostať v krajine, kde sa narodili a v komunite, ktorú poznajú.
  • Dlhodobá a systematická pomoc – Finančne zabezpečujeme podporu vzdelávania, výživu a zdravotnú starostlivosť pre chudobné a sociálne znevýhodnené deti počas trvania ich štúdia. Projekt nemá za cieľ riešiť humanitárnu krízu, ale podporou vzdelávania prispievať  k zlepšeniu života celej spoločnosti.

VZDELANIE PRE VŠETKÝCH