Uganda

Prečo má podpora dieťaťa v Ugande zmysel

100 000 detí trpí vírusom HIV

61% ľudí má nedostatočný prístup k pitnej vode

75% ľudí nemá adekvátny prístup k zdravotnej starostlivosti

Pomoc v Ugande smeruje k chudobným deťom a sirotám pochádzajúcim zo severnej a južnej časti krajiny. Našou snahou je byť im oporou, ponúknuť im lásku, starostlivosť a prijatie, dbať o ich zdravotný stav a dohliadať na ich výchovu a vzdelanie. Aj vďaka Vašej podpore, majú tieto deti nádej na lepší život.

Kam smerujú Vaše dary

Vzdelanie

Strava a pitná voda

Zdravotná starostlivosť

Komu pomáhame

Podporujeme žiakov z viac ako 20-tich škôl, HIV pozitívne deti z centra Slovenskej katolíckej charity v Adjumani a deti, ktoré navštevujú kliniku Jána Pavla II. v Buikwe. Bez starostlivosti centier a poskytovaných liekov by nemali šancu na prežitie.

Ciele a aktivity centra

Sociálni pracovníci centra pomáhajú deťom s písaním domácich úloh aj s prípravou na záverečné skúšky. Centrum organizuje mnoho športových aktivít a súťaží. Ponúka široké množstvo voľnočasových krúžkov ako výroba šperkov, maľovanie či modelovanie. Počas prázdnin organizuje výlety. Deti pomáhajú s bežnými "domácimi" prácami v centre ako umývanie riadov, polievanie kvetín, pomoc v kuchyni, čím sa učia zodpovednosti. Centrum má vlastné pole, ktoré si všetci spoločne obrábajú a pestujú na ňom rôznu zeleninu.

Koordinátorky centra

Margita Kačányiová, koordinátorka
Moje meno je Margita Kačányiová a pôsobím v Afrike už viac ako 8 rokov. Som spoluzakladateľka projektu spolu so SKCH. Pôsobila som ako misionárka v Južnom Sudáne, v Keni a v Etiópii. Zabezpečujem celkový chod centra a rovnako spravujem Adopciu na diaľku.

Catherine Riria, asistentka koordinátorky
Volám sa Catherine Riria a pochádzam z miestneho kmeňa Madi, kde je aj naše centrum. Ako zdravotná sestra som pôsobila v Južnom Sudáne a v centre zastávam úlohu hlavnej zdravotnej sestry. Starám sa o zdravie detí a asistujem koordinátorke.

Ciele a aktivity centra

Organizácia Health Initiatives Association (HIA) pôsobí v Ugande už päť rokov a darí sa jej úspešne zlepšovať nielen zdravie, ale aj sociálnu situáciu miestnej komunity. Aktuálne pôsobí najmä v oblasti Buikwe, kde prevádzkuje detskú HIV kliniku Jána Pavla II. V roku 2016 sa HIA podarilo hlavne vďaka sponzorom zo Slovenska postaviť nové klinické a administratívne priestory a presťahovať sa do nich. Našim malým pacientom poskytujeme nielen lieky a zdravotné služby, ale staráme sa o celé rodiny. Ak je dieťa sirota alebo znevýhodnené, niektorým z nich vieme poskytnúť podporu vo forme hradenia školských poplatkov.

Barbora Šilhárová, koordinátorka
Pracujem ako lekárka na rozvojových projektoch od roku 2010. Ako zamestnankyňa vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce som postupne pôsobila v rôznych krajinách ako je Uganda, Tanzánia, Lesotho a Južný Sudán. Od roku 2012 sa v ugandskom mestečku Buikwe naplno venujem projektu Kliniky Jána Pavla II. pod organizáciou HIA (Health Initiatives Association). Tento projekt sa zameriava na komplexnú starostlivosť o HIV pozitívne deti a iné zraniteľné skupiny po stránke zdravotníckej, sociálnej a hlavne ľudskej. Kliniku zastrešujem odborne po zdravotníckej stránke a tiež som jej riaditeľkou. S projektom Adopcia na diaľku® spolupracujeme od roku 2019, pričom v Buikwe koordinujem pomoc poskytovanú deťom cez tento projekt. Rovnako sa starám o chod pôrodnice, ktorú sme v júni 2021 mohli otvoriť vďaka finančnému daru Adopcie na diaľku® cez takzvané „Malé projekty“.

Marián Holubčík, koordinátor
Pracujem v Ugande na projekte kliniky Jána Pavla II od roku 2014. Vymenil som svoju pozíciu v banke za dobrovoľnícku prácu finančného riaditeľa a administrátora na projekte pre HIV pozitívne deti v Buikwe. Riadim administratívu a financie a taktiež som koordinátorom sociálneho programu. Dohliadam na štyroch sociálnych pracovníkov, ktorí majú na starosti projekt Adopcie na diaľku, monitorovanie domácností a podporu nutričného zabezpečenia rodín.
CHCEM SI ADOPTOVAŤ DIEŤA
 
Galéria
 
 
Viac o adopcii v Ugande
 

Uganda – krehké životy

Dokumentárny film

CHCEM SI ADOPTOVAŤ DIEŤA