Aktuality

Čo máme nové?

Majú lieky a rýchlu motorku, ktorá ich dostane kamkoľvek

pridal: charita | dátum: 29. októbra 2018 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: Zásobovať organizáciu HIA liekmi a umožniť ich rýchly prevoz k pacientom
Pomoc sumou: 7000 € (5000 € lieky a zdravotnícky materiál + 2000 € motorka a vybavenie)
Detské centrum / organizácia: HIA (Health Initiatives Association)
Dátum: apríl 2018

Malé projekty vznikli predovšetkým preto, aby sme mohli pomôcť deťom aj nad rámec pravidelnej podpory prostredníctvom Adopcie na diaľku®.

Lieky

V Ugande sú lieky snáď najdôležitejšou pomocou pre miestnych obyvateľov hneď po vode a jedle. Od jari tohto roka máme v Ugande nového partnera, a to organizáciu HIA (Health Initiatives Association). Organizácia pomáha najme deťom z chudobných rodín, ktoré si môžete „adoptovať“ a poskytnúť im podporu cez projekt Adopcia na diaľku®. V Ugande je krutou realitou najmä choroba AIDS, ktorou trpí aj väčšina detí, ktorým HIA pomáha. Vďaka dnešnej medicíne môžu deti aj s takouto chorobou žiť pekné detstvo a dožiť sa vysokého veku.  Bez neustálej pomoci liekov by to ale nebolo možné. Týmto projektom sme podporili nákup liekov a zdravotníckeho materiálu v hodnote 5000 €.

Motorka

V organizácii HIA pracuje lekárka Barborka a koordinátor Marián. Obaja sú zo Slovenska a pomáha im tím zložený z domácich obyvateľov.  Pomoc poskytujú na veľkom území na ugandskom vidieku. Za svojimi pacientmi musia často cestovať väčšie vzdialenosti, inokedy im zas nosia potraviny alebo vozia domov deti, ktoré boli v centre na vyšetrení. Preto sme kúpili motorku a kompletnú výbavu na jazdu spolu v hodnote 2000 €. Motorka je v prostredí Ugandy výborným dopravným prostriedkom, pretože po ťažkom teréne sa dostane ďalej ako väčšina áut. A ktovie, možno raz pomôže dostať sa k pacientovi včas.

Viac o organizácii HIA sa môžete dozvedieť na stránke o Adopcii na diaľku® v Ugande.


Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške TU. Ďakujeme.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov.