Čísla účtov krajín

Kuba IBAN:
SK83 0900 0000 0051 8896 7434

India IBAN:
SK31 0900 0000 0051 6873 6110

Ukrajina IBAN:
SK77 0900 0000 0051 6873 4991

Uganda IBAN:
SK16 0900 0000 0051 6873 7447

Honduras IBAN:
SK87 0900 0000 0051 6873 6751

Vietnam IBAN:
SK33 0900 0000 0006 3511 1177

Tanzánia IBAN:
SK26 0900 0000 0006 3511 1206

Malé projekty IBAN:
SK49 0900 0000 0051 8393 5783

Pomoc na Slovensku IBAN:
SK14 1100 0000 0029 4813 2795

Prosíme Vás aby ste svoje osobné číslo darcu používali ako variabilný symbol pri každej platbe. Len tak môžeme zabezpečiť bezchybnú identifikáciu Vašej platby. Vaše osobné číslo darcu nájdete na oznámení o začatí adopcie alebo na kartičke, ktorú sme Vám zaslali poštou pri začatí adopcie.