Čísla účtov krajín

India IBAN:
SK31 0900 0000 0051 6873 6110

Uganda IBAN:
SK16 0900 0000 0051 6873 7447

Ukrajina IBAN:
SK77 0900 0000 0051 6873 4991

Haiti IBAN:
SK26 0900 0000 0006 3511 1206

Vietnam IBAN:
SK33 0900 0000 0006 3511 1177

Malé projekty IBAN:
SK49 0900 0000 0051 8393 5783

Prosíme Vás aby ste svoje osobné číslo darcu používali ako variabilný symbol pri každej platbe. Len tak môžeme zabezpečiť bezchybnú identifikáciu Vašej platby. Vaše osobné číslo darcu nájdete na oznámení o začatí adopcie alebo na kartičke, ktorú sme Vám zaslali poštou pri začatí adopcie.