Praktické otázky

Uvedené odpovede platia všeobecne pre projekt Adopcia na diaľku®, bližšie špecifikácie k jednotlivým krajinám nájdete v menu podporovaných krajín.

Pre získanie kompletného prehľadu takisto odporúčame dôkladne si prečítať sekcie O projekte a Ako sa stať darcom.

1996

2011

2013

2014

2022

2022

2024

Podmienkou je, že dieťa musí pochádzať z chudobnej rodiny. Dieťa sa musí vzdelávať (školy, odborné kurzy a remeslá) alebo sa začať vzdelávať po zapojení do projektu.
Slovenská katolícka charita neponúka výber detí na internete podľa fotografií. Deti na podporu sú vyberané z chudobných rodín priamo miestnymi komunitami a sociálnymi pracovníkmi našich partnerských centier, ktorí ich najlepšie poznajú, a postupne sú podľa poradia priraďované žiadateľom o adopciu. Kritériá výberu, ktoré SKCH môže splniť, sú: dievča/chlapec, približný vek (dieťa staršie alebo mladšie ako 14 rokov).

mesačne: 19 €
štvrťročne: 57 €
polročne: 114 €
ročne: 228 €

mesačne: 25 €
štvrťročne: 75 €
polročne: 150 €
ročne: 300 €

mesačne: 25 €
štvrťročne: 75 €
polročne: 150 €
ročne: 300 €

mesačne: 25 €
štvrťročne: 75 €
polročne: 150 €
ročne: 300 €

mesačne: 25 €
štvrťročne: 75 €
polročne: 150 €
ročne: 300 €

mesačne: 25 €
štvrťročne: 75 €
polročne: 150 €
ročne: 300 €

mesačne: 25 €
štvrťročne: 75 €
polročne: 150 €
ročne: 300 €

Ak sa darca rozhodne, je možné prispieť aj vyššou sumou, rozdiel oproti štandardnej platbe však bude použitý v prospech všetkých detí, nie je možné zvýhodňovať niektoré deti pred ostatnými.
Pokiaľ sa nechcete viazať na dieťa, ale ste ochotný/ochotná podporiť konkrétne potreby všetkých detí, škôl a centier v jednotlivých krajinách pre dobro celej komunity, môžete tak urobiť. Prosím vyplňte prihlášku TU. Frekvencia ako aj výška príspevkov je na Vašom rozhodnutí. Pre zaslanie správy z centra je však potrebné prispieť ľubovoľnou sumou aspoň raz za rok.
Áno, môžete podporovať viac detí/centier či už z jednej alebo z viacerých krajín. Pre každú Vami vybranú krajinu však pošlite, prosím, samostatnú prihlášku.
Odoslaním prihlášky a zapojením sa do projektu Adopcia na diaľku® sa časovo k darcovstvu nezaväzujete. Z projektu môžete kedykoľvek vystúpiť bez toho, aby ste nám vysvetľovali dôvody. Prosíme vás len, aby ste nám to čo najskôr oznámili mailom, telefonicky alebo poštou. Následne sa budeme snažiť pre dieťa zabezpečiť nového darcu. Ďakujeme.
Príspevky od darcov posiela SKCH pravidelne na účty jednotlivých partnerov. Každý z partnerov nám spätne pošle potvrdenie o prijatom finančnom dare, ako aj správu o jeho použití. Títo partneri a poverení pracovníci za ne zabezpečia deťom úhradu školských potrieb, poplatkov, školských uniforiem a tašiek, učebníc, dopravy do škôl, internátne poplatky, letné tábory, školské výlety, liečebné náklady a jedlo, prípadne darčeky k Vianociam v mene adoptívnych rodičov.
Prevodom cez účet alebo vkladom hotovosti na bankový účet. Na výslovnú žiadosť darcu vieme poslať aj predvyplnené šeky, ktorými je možné dar pre dieťa uhradiť na pošte.

Čísla účtov pre podporované krajiny nájdete na tomto odkaze:

Ako variabilný symbol pri trvalom príkaze na úhradu, pri vklade hotovosti na účet a pri internetových prevodoch prosíme uvádzať Vaše osobné číslo darcu, ktoré Vám bolo vygenerované z našej databázy darcov. Bez neho nie je možné identifikovať a správne priradiť Vaše platby. Vaše osobné číslo darcu nájdete na oznámení o začatí adopcie alebo na kartičke, ktorú sme Vám zaslali poštou pri začatí adopcie.  
Spájanie viacerých darcov s nižším príspevkom pre jedno dieťa je možné len v prípade, ak záujemcovia poskladajú celú potrebnú sumu medzi sebou v rodine, škole, spoločenstve, atď. a budú prispievať spolu pod jedným menom, ktoré je uvedené v ich prihláške.
Pre projekt Slovenskej katolíckej Charity - Adopcia na diaľku® je transparentnosť voči darcom jednou z hlavných zásad. Pre tento účel vznikol kľúč delenia darov, ktorého cieľom je zabezpečiť trvalú pomoc našim partnerom ako aj trvalú udržateľnosť projektu. Viac informácií nájdete TU.
Honduras, Tanzánia, Uganda:
Prvý polrok kalendárneho roka – Školská správa spolu s aktuálnou fotografiou a listom alebo kresbou od dieťaťa.
Druhý polrok kalendárneho roka – Súhrnná správa o chode a plánoch centra (školy, detského domova…), ktorá je napísaná miestnym koordinátorom zodpovedným za projekt.

India, Kuba, Vietnam, Ukrajina:
Prvý polrok kalendárneho roka – Súhrnná správa o chode a plánoch centra (školy, detského domova…), ktorá je napísaná miestnym koordinátorom zodpovedným za projekt.
Druhý polrok kalendárneho roka – Školská správa spolu s aktuálnou fotografiou a listom alebo kresbou od dieťaťa.

Darcovia, ktorí prispievajú na konkrétne potreby všetkých detí v jednotlivých krajinách, dostanú list s informáciami vždy raz ročne.

Vzhľadom na podmienky, v akých tieto deti žijú, prosíme, aby ste chápali ich možnosti, pokiaľ ide o písanie listov a kresby.
Informácie budete dostávať od nás pravidelne ako súčasť pošty. Vo všeobecnosti však platí, že bez problémov je možné posielať papierové veci – pohľadnice, fotografie, nálepky, omaľovánky. Prosíme, na zaslanie listu a malej pozornosti používajte maximálne obálku o rozmere C5 (16,2 x 22,9 cm).
V žiadnom prípade prosíme neposielajte deťom peniaze, kovové veci, ťažké veci ako knihy či temperové farby. Dôvodom sú neúmerne vysoké náklady na poštovné. Ak 500 darcov pošle deťom materiály ktoré vážia 200 gramov, nie je v našich možnostiach zaplatiť prepravu 100 kilogramov materiálu do ktorejkoľvek z našich krajín.
Všetky veci a darčeky, ktoré nebudeme môcť poslať do zahraničia zabalíme do balíka a obdarujeme nimi niektorý z detských domovov na Slovensku.
Pri podpore dieťaťa z Indie listy posielate priamo dieťaťu na adresu, ktorá Vám bola oznámená pri Vašom vstupe do projektu.
S deťmi komunikujeme podľa krajín v ktorých ich podporujete:
Kuba – angličtina, španielčina
India – angličtina
Vietnam – angličtina
Uganda – angličtina
Ukrajina – angličtina, ukrajinčina
Tanzánia – angličtina
Honduras – angličtina