Ako rozdeľujeme vaše dary?

Každé 1€ , ktoré nám pošlete rozdeľujeme nasledovne:

80
centov pre konkrétne dieťa

80 % z darovanej sumy je deťom zabezpečené:
 • školné
 • tašky, učebnice a iné školské potreby
 • lekár, liečebné náklady
 • strava a pitný režim
 • doprava do školy
 • internátne poplatky
 • letné tábory
 • uniformy
 • ďalšie potreby

*Pri krajine Haiti je z týchto percent hradená aj časť administratívnych nákladov.

15
centov na administratívu projektu

15 % sa používa na administratívne účely projektu:
 • poštovné pri preposielaní korešpondencie z centier adoptívnym rodičom a darcom, tlač obálok s adresami darcov, nákup tonerov do tlačiarní
 • nákup obálok na zasielanie pošty darcom
 • ďalší kancelársky materiál potrebný na chod projektu
 • poplatky za telefón, internet, počítačový program vytvorený pre tento projekt
 • tlač poukážok, propagačných materiálov s informáciami o projekte
 • personálne zabezpečenie projektu

4
centy na rozvoj projektu a pre všetky deti

4% z celkovej vyzbieranej sumy sa používajú na tvorbu rozvojového fondu, ktorý slúži na rozvoj a rozširovanie projektu a pre pomoc deťom v núdzi:
 • tento systém podpory a pomoci nazývame Malé projekty, viac o nich sa dozviete tu:
 • okrem Malých projektov sú peniaze použité aj na získavanie nových darcov do projektu

1
cent pre pomoc na Slovensku

1 % sa používa na pomoc deťom, rodinám a ďalším núdznym na Slovensku:
 • pre deti, ktoré boli odobraté z nepriaznivých sociálnych podmienok a nachádzajú sa v zariadeniach ako sú detské domovy či centrá pre deti a rodiny
 • pre mladých dospelých, ktorí vyrastali v nepriaznivých podmienkach
 • pre seniorov
 • pre dospelých, ktorí sú zdravotne znevýhodnení alebo s duševnými poruchami
 • pre ľudí bez domova

Viac o konkrétnej pomoci si prečítajte tu: