Ako rozdeľujeme vaše dary?

80 %

do krajín na pomoc a podporu detí
 • na vzdelávanie a podporu detí
 • na jedlo, pitnú vodu a potrebnú liečbu detí
 • na zabezpečenie celkovej starostlivosti o deti
 • na kontinuálne vzdelávanie detí po strate darcu
 • na realizáciu Malých projektov v rôznych krajinách sveta

17 %

fungovanie a administratíva projektu
 • na komunikáciu s darcami a výstupy pre darcov
 • na materiál potrebný pre fungovanie a rast projektu
 • na PR a informovanie o projekte
 • na personálne a režijne fungovanie projektu

2 %

pomoc na Slovensku
 • pre deti v detských domovoch a sociálnych centrách
 • pre matky s deťmi v krízových zariadeniach
 • pre zdravotne znevýhodnených
 • pre ľudí v ťažkej životnej situácii

1 %

rozvojový fond
 • na aktivity smerujúce k rozvoju projektu na Slovensku
 • na aktivity smerujúce k rozvoju projektu v zahraničí
 • na zabezpečenie rastu projektu
 • na pokrytie ďalších rozvojových potrieb projektu

V prípade, že podporujete priamo Pomoc na Slovensku, váš dar nerozdeľujeme a pomáhame celou jeho výškou. Na administratívu si neberieme ani euro.