Ako sa stať darcom

Ako sa stať darcom?

Vyplnenie a zaslanie prihlášky

Potvrdenie na Váš e-mail

Pridelenie dieťaťa podľa prihlášky

Zaslanie prvej podpory

  1. Vyplnenie a zaslanie prihlášky – Prvým krokom je vyplnenie prihlášky pre danú krajinu, v ktorej si želáte adoptovať dieťa. Výber dieťaťa podľa fotografie nie je možný, ako kritérium výberu je možné uviesť pohlavie dieťaťa (chlapec/dievča), vek dieťaťa (staršie/mladšie ako 14 rokov). Prihlášku môžete vyplniť TU na stránke alebo Vám ju na požiadanie zašleme poštou či e-mailom.
  2. Potvrdenie na Váš E-mail – Po prijatí prihlášky Vám pošleme potvrdenie na Vašu e-mailovú adresu. Súčasťou e-mailu je informácia o ďalšom postupe.
  3. Pridelenie dieťaťa podľa prihlášky – Na základe prihlášky Vám pridelíme dieťa na podporu. Fotografiu tohto dieťaťa ako aj úvodný dotazník pošleme doporučene na Vašu poštovú adresu alebo na Váš e-mail.
  4. Zaslanie prvej podpory – Po prijatí fotografie a úvodného dotazníku začnete zasielať podporu na číslo účtu, ktoré vám bolo zaslané. Poprosíme, aby ste nezabudli uvádzať Váš variabilný symbol, ktorý dostanete spolu s úvodným dotazníkom.

Ako vystúpiť z projektu?

Z projektu môžete kedykoľvek vystúpiť. V takomto prípade nám to prosím čo najskôr oznámte mailom telefonicky alebo poštou, aby sme mohli pre dieťa zabezpečiť nového darcu.