Život v zariadeniach na Slovensku, ktorým pomáhame

Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho v Považskej Bystrici

Centrum pre deti a rodiny sv. Jozefa

DSS a rehabilitačné stredisko Samária v Bratislave

Útulok a nocľaháreň pre ľudí bez domova v Rožňave

Detský charitný dom sv. Lujzy v Nitre

Zapojte sa a pomôžte ľuďom v núdzi na celom Slovensku

Po vyplnení prihlášky vám pošleme všetky potrebné informácie. Vaše dary môžete zasielať pravidelne, raz za čas alebo jednorazovo v ľubovoľnej výške.

ĎAKUJEME
Pomôcť môžete aj bez registrácie, zaslaním daru priamo na toto číslo účtu:

IBAN: SK49 0900 0000 0051 8393 5783

Aby sme dokázali určiť účel, na aký váš dar posielate, je potrebné správne uviesť variabilný symbol.

ĎAKUJEME