Život v zariadeniach na Slovensku, ktorým pomáhame

Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho v Považskej Bystrici

Centrum pre deti a rodiny sv. Jozefa

DSS a rehabilitačné stredisko Samária v Bratislave

Útulok a nocľaháreň pre ľudí bez domova v Rožňave

Detský charitný dom sv. Lujzy v Nitre

Denný stacionár a DSS v Humennom

Zapojte sa a pomôžte ľuďom v núdzi na celom Slovensku

Po vyplnení prihlášky vám pošleme všetky potrebné informácie. Vaše dary môžete zasielať pravidelne, raz za čas alebo jednorazovo v ľubovoľnej výške. Ak sa prihlásite, raz ročne od nás dostanete Súhrnnú správu o tom, ako ste pomohli.

ĎAKUJEME
Pomôcť môžete aj bez prihlásenia, zaslaním daru priamo na toto číslo účtu:

IBAN: SK14 1100 0000 0029 4813 2795

Vážime si každý váš dar, pomôžete tým najnúdznejším naprieč celým Slovenskom.

Bez prihlásenia nájdete informácie o vašej pomoci na našej webovej stránke, Facebooku alebo Instagrame.

ĎAKUJEME