Aktuality

Čo máme nové?

Ukrajinskí bohoslovci šíria dobro ďalej

pridal: charita | dátum: 19. januára 2018 | kategória: Ukrajina

Na Ukrajine podporujeme i vzdelávanie študentov bohoslovcov. Okrem štúdia, sa v rámci svojich pastoračných i dobrovoľníckych aktivít študenti venujú aj chorým, ktorých navštevujú v nemocniciach. Taktiež seniorom, ktorým pomáhajú s nákupmi, či rôznymi prácami – ako je napríklad rúbanie dreva na kúrenie v dome, odhádzanie snehu v zime a podobne. Navštevujú aj rodiny v núdzi, aby ich podporili ľudsky a duchovne v ich komplikovanej situácii.

„Dobro a záujem o blížnych šíria seminaristi ďalej. Pomoc núdznym patrí k prioritám, ktoré sú aj súčasťou ich formácie a prípravy na ich duchovné poslanie,“ vysvetľuje Martina Borčíková, projektová koordinátorka, ktorá sa stretla s biskupmi a kňazmi eparchie (diecézy) v Ternopili i v Užhorode počas pracovných ciest na Ukrajinu. V lete, ale aj vo vianočnom období, ktoré je na Ukrajine počas januára, sa venujú bohoslovci mnohým aktivitám pre deti zo sociálne slabších rodín. Pripravujú pre ne tábory, hry, katechézy, a rôzne voľnočasové aktivity. Deti sa tak môžu učiť integrácii medzi svojimi rovesníkmi a zažiť prostredie, ktoré je bezpečné.

M. Borčíková pokračuje: „Veľa ukrajinských detí žije napríklad len s jedným z rodičov, výchova je mnohokrát komplikovaná, či nedostatočná a deti majú rizikové správanie od nízkeho veku. To, že sa môžu zúčastňovať voľnočasových aktivít v bezpečnom prostredí a budovať vzťahy s rovesníkmi, je aj prevenciou voči rizikovému správaniu maloletých.“ Pomoc, ktorú poskytujete vo forme podpory vzdelávania študentov bohoslovcov, sa šíri i takýmto spôsobom ďalej. Svoje vedomosti a talenty seminaristi využívajú aj pre službu blížnym a to najmä tým najnúdznejším.

Našu pomoc pre podporu vzdelávania ukrajinských bohoslovcov rozširujeme.

 „Do projektu sa dá zapojiť stále. Darca sa môže stať adoptívnym rodičom na diaľku aj študentovi bohoslovcovi. Výška mesačného príspevku pre jedného študenta je 20 eur. Niektorí bohoslovci sú sami siroty alebo polosiroty, či pochádzajú z chudobných rodín. Podpora konkrétneho bohoslovca znamená podporu jeho vzdelávania a formácie. Za akúkoľvek pomoc pre týchto ukrajinských študentov ďakujeme. Bohoslovci a seminárni kňazi myslia dennodenne na všetkých dobrodincov i vo svojich modlitbách, dodáva M. Borčíková.

Prihlásiť sa dá priamo TU, alebo vyžiadaním prihlášky e-mailom: adopcianadialku.ukrajina@charita.sk či telefonicky: 0910 842 669, kontaktná osoba: Monika Mikšíková, projektová koordinátorka. Pomôcť študentom bohoslovcom sa dá aj zaslaním jednorazového, alebo príležitostného daru na bankový účet v tvare IBAN: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol pre ternopiľských bohoslovcov: 6422, variabilný symbol pre užhorodských bohoslovcov: 6340. Za vašu pomoc ďakujeme.