Aktuality

Čo máme nové?

Lieky, osveta, učebnice, topánky i vzdelávanie

pridal: charita | dátum: 18. februára 2018 | kategória: Uganda

Vďaka vám majú ugandské deti lieky, topánky, či učebnice. Vírus HIV sužuje v Ugande dospelých a žiaľ aj deti. V našom centre, kde našli pomoc a domov HIV pozitívne siroty a polosiroty, zabezpečujeme pre deti aj pravidelné užívanie liekov. Tie sú pre choré deti životne dôležité. Deťom sú v centre ich veku primeranou formou poskytované i informácie o ochorení. Počas roka prebiehajú stretnutia s pracovníkmi, ktorí sa v menších skupinkách s deťmi rozprávajú a vysvetľujú tieto zvlášť ťažké témy, ktoré sa chorých detí bytostne dotýkajú. V Ugande spolupracujeme aj s viacerými školami, kde vďaka vám aktuálne podporujeme vzdelávanie viac ako 560 detí. Patrí k tomu aj distribúcia učebníc, školských pomôcok, hygienických potrieb, topánok aj materiálov, ktoré vzdelávanie umožňujú. Ďakujeme, že spolu s nami prinášate do Ugandy nádej pre choré a chudobné deti.

Fotografie z centra a z distribúcie pomoci v ďalších oblastiach Ugandy: