Aktuality

Čo máme nové?

Päť rokov a tisíc príbehov naplnených dobrom

pridal: charita | dátum: 26. júla 2019 | kategória: Ukrajina

Slovenská katolícka charita (SKCH) realizuje projekt Adopcia na diaľku® na Ukrajine od roku 2014. Počas piatich rokov pomoci sme vďaka adoptívnym rodičom zmenili život Ivanovi, Oxane a ďalším stovkám detí. Takmer tisíc príbehov ukrajinských chlapcov a dievčat vstúpilo do našich životov. O tom, ako a kde spolupráca na Ukrajine začala, ako je realizovaná v súčasnosti, vám prinášame rozhovor s našou kolegyňou Martinou Borčíkovou,  projektovou koordinátorkou.

Ukrajina je našim susedským štátom. Kedy a prečo začala podpora vzdelávania ukrajinských detí?

V SKCH sme vnímali už v minulosti zložitú sociálnu a ekonomickú situáciu v rôznych regiónoch Ukrajiny.  Podporili sme preto viaceré sociálne projekty miestnych charít. Po eskalácii bojov na východe Ukrajiny SKCH zabezpečila materiálnu pomoc pre stovky chudobných ukrajinských rodín, ako aj pre vnútorných presídlencov, ktorí museli svoje domovy opustiť kvôli bojom. Takisto sme podporili viaceré nemocnice zdravotníckym materiálom a sociálne centrá či domovy školskými pomôckami, oblečením a potravinovými balíčkami. Za posledných desať rokov pracovníci SKCH navštívili viackrát rôzne oblasti od Užhorodu a Mukačeva až po Charkov a Doneck. Počas pracovných ciest a pri odovzdávaní humanitárnej pomoci nám bolo zjavné, že potreba podpory núdznych na Ukrajine je oveľa väčšia, než stačíme materiálne pokryť. Najzraniteľnejšou skupinou sú deti a nakoľko sme videli, že tu  je potreba pravidelnej pomoci, zvážili sme spustenie Adopcie na diaľku® aj v tejto krajine.

Ktoré centrum bolo prvé, kde bol spustený projekt Adopcia na diaľku®?

Našou prvou partnerskou organizáciou bol detský chlapčenský domov, ktorý dnes nesie meno „Živá perla“.  Je to domov rodinného typu a nachádza sa v dedinke Bortnyky. Tento detský domov som navštívila v roku 2013 počas služobnej cesty, keď sme vo viacerých oblastiach odovzdávali materiálnu pomoc. Prevoz humanitárneho materiálu cez hranice je veľmi komplikovaný. Preto aktuálne zasielame finančné dary na Ukrajinu podľa počtu podporovaných detí a študentov. Partnerské organizácie zabezpečujú priamo tam, čo reálne potrebujú. Prioritne sú to školské materiály, učebnice, pomôcky, vzdelávacie kurzy, doučovanie, zlepšenie stravy, či lieky.

Chutný obed chlapcov vždy poteší. Ak nie sú v škole, pomáhajú i s prípravou.

Čo si od cesty do Bortnykov očakávala a na ktoré momenty z návštevy „Živej perly“ si rada spomínaš?

Pred návštevou som nevedela, čo očakávať. Nikdy predtým som na Ukrajine v detskom domove nebola. Vnímala som v tom čase, že chudoba na Ukrajine zasahuje veľa ľudí. Poznala som situáciu viacerých rodín, či kláštorov, no nevedela som si celkom predstaviť, aká je realita detských domovov v tejto krajine. Stretnutie s deťmi z domova bolo pre mňa nezabudnuteľné. Niektoré deti boli veľmi spontánne a hneď sa mi prihovorili, iné si ma z obďaleč nesmelo obzerali. S deťmi a pracovníkmi domova som zažila aj spoločný obed v ich jedálni. Atmosféra bola veľmi srdečná a priateľská. Nikdy asi nezabudnem na jednoduché nerozbitné plechové misky, z ktorých deti jedia. Tiež na ochotu a všímavosť chlapca, ktorý roznášal jedlo ostaným, keďže mal v jedálni službu. V domove sme odovzdali deťom školské pomôcky, ktoré sme im doniesli. Neskôr sme s riaditeľom Ruslanom Markivom prebrali aj možností začatia spolupráce. Návšteva „Živej perly“ bola pre mňa veľmi silným zážitkom. Navždy mi ostanú v srdci usmiate tvári detí, ktoré sa dokážu usmievať napriek všetkému ťažkému, čo v útlom detstve zažívali.  

Aké sú príbehy detí, ktoré v detskom domove žijú?

Každé dieťa má svoj špecifický životný príbeh. Väčšinou žiaľ, veľmi ťažký. Mnohé deti sú siroty, alebo polosiroty. Niektoré zažili časť detstva na ulici, či v domácnosti bez elektriny, svetla, jedla a rodičovskej starostlivosti. Veľakrát boli zanedbané, či týrané. Pracovníci v detskom domove pristupujú preto ku každému dieťaťu individuálne. Snažia sa deťom vytvárať bezpečné zázemie a rodinné prostredie, v ktorom sa môžu zranenia týchto krehkých duší uzdravovať. V areáli domova funguje aj vzdelávanie na úrovni prvého stupňa základnej školy. Je to z toho dôvodu, že viaceré deti pred príchodom do domova mali zanedbanú školskú dochádzku. Niektoré deti nemali doma vhodné podmienky na učenie sa a na prípravu na vyučovanie. Majú tak medzery v učive. Po absolvovaní individuálneho štúdia sú pripravené zaradiť sa do vyučovacieho procesu v miestnej škole.

Chlapci sa v domove rýchlo skamarátia a povymýšľajú spoločne kopu šibalstiev

S kým aktuálne spolupracuje Adopcia na diaľku® na Ukrajine?

Našu pomoc pre ukrajinské deti sme postupne rozširovali a stále rozširujeme. Spolupracujeme s viacerými sociálnymi centrami, ktoré prevádzkujú miestne charity, alebo farnosti a do projektu sú zaradené aj deti z ďalších dvoch detských domov. Okrem toho aktuálne podporujeme aj vzdelávanie bohoslovcov v šiestich ukrajinských seminároch.

Počas poslednej monitorovacej cesty bol natáčaný aj film. Kedy sa darcovia a záujemcovia k filmu dostanú?

Film o našej práci a aktivitách na Ukrajine bude darcom, ktorí podporujú ukrajinské deti alebo bohoslovcov, doručený s polročnými materiálmi v najbližších týždňoch. Takisto bude umiestnený na našej webovej stránke v časti filmy  a bude si ho môcť pozrieť každý.

Ubehlo už päť rokov pomoci pre Ukrajinu. Aké máte plány na ďalšie roky?

Našu pomoc a aktivity na Ukrajine chceme rozvíjať aj naďalej. Momentálne rozbiehame spoluprácu s Diecéznou Charitou sv. Martina v Mukačeve. Projektovou koordinátorkou je tam Slovenka, pani Katarína Pajerská. Venujú sa deťom a rodinám v núdzi. V okolí Mukačeva je veľa dospelých aj detí, ktorí sú negramotní. Je to špecifická situácia, nakoľko mnohé deti vyrastajú v rómskych osadách. V ich komunite sa hovorí maďarským jazykom, ale v škole ukrajinským. Keďže rodičia sami takmer vôbec nevedia čítať a písať, nemôžu so vzdelávaním pomôcť ani svojim deťom. Preto Charita sv. Martina realizuje vo viacerých osadách aktivity na spôsob detskej družiny. Vytvára pre deti priestor a bezpečné prostredie, kde deťom s učením pomáhajú dobrovoľníci. Deti si môžu napísať domáce úlohy, precvičiť si písanie,  čítanie a počítanie.

Počas piatich rokov sme podporili vzdelávanie takmer tisíc ukrajinských detí a študentov.

Ako sa dá do pomoci zapojiť?

Adoptovať si ukrajinské dieťa na diaľku a pomôcť mu vzdelávať sa, je možné vyplnením prihlášky. Komu nevyhovuje táto forma pomoci, môže napríklad podporiť deti z detského domova „Živá perla“ zaslaním príležitostného alebo pravidelného daru na bankový účet: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol: 6306.

Za celý tím projektu chcem vyjadriť vďačnosť všetkým adoptívnym rodičom, darcom a anonymným prispievateľom, ktorým nemáme možnosť poďakovať sa priamo za ľudskú i finančnú pomoc a podporu núdznym deťom na Ukrajine. Dobro, ktoré preukazujete, ostáva v životoch detí navždy.  

Aktuality prinášame aj na facebooku. Fotografie sú z archívu SKCH.