Aktuality

Čo máme nové?

Pomáhame Pavlovi, ktorý to nemá v živote ľahké

pridal: charita | dátum: 23. januára 2019 | kategória: Ukrajina

Pavlo má iba osem rokov, je vo veku kedy by mal zažiť najväčšiu radosť zo svojho života a užívať si krásu bezstarostného detstva. Bohužiaľ takto tomu nie je.

Pavlo je totiž polosirota. Jeho otec rodinu opustil a aktuálne sa nevie, kde býva alebo či vlastne žije. Pavlova matka je nezamestnaná a má problémy s alkoholom. Ako každé dieťa aj Pavlo potrebuje primeranú starostlivosť a rodičovskú lásku, ktorej sa mu v jeho rodine  žiaľ nedostáva. Keďže nemá zázemie, je umiestnený v detskom domove „Živá perla“ v ukrajinskej dedinke Bortnyky.

„S detským domovom v Bortnykoch spolupracujeme od roku 2014. Je to domov rodinného typu, kde aktuálne žije 37 chlapcov. Pavlo tu má bezpečné zázemie, tiež odborný personál, ktorý sa o neho stará a pomáha mu adaptovať sa na novom mieste. Veríme, že Pavlo tú nájde svoju novú rodinu a kamarátov, ktorí mu pomôžu zažiť ešte pekné detstvo a získať nanovo dôveru v ľudí, dobro, život,“ hovorí Martina Borčíková, projektová koordinátorka, ktorá detský domov navštívila. Okrem bývania, stravy, oblečenia sa mu dostáva aj väčšej pozornosti najmä pri vzdelávaní. Detský domov zabezpečuje chlapcom, ktorí sú na prvom stupni základnej školy individuálne vzdelávanie. M. Borčíková pokračuje: „Je to z toho dôvodu, že mnohé deti pred príchodom do detského domova zažili rôzne traumy, vynechávali vyučovanie, alebo sa s nimi nemal kto učiť a nie sú schopné zaradiť sa do vyučovacieho procesu s rovesníkmi.  Pavlo je v domove nový, no už si našiel medzi chlapcami kamarátov, s ktorými sa rád hrá. Okrem toho sa teší aj zo psíkov, ktoré v detskom domove žijú tiež.“

Na Ukrajine sa nachádza veľa detí, ktoré majú ťažký životný príbeh. Našu pomoc  v tejto krajine rozširujeme. Pavla či deti s podobným príbehom, ako je on, si môžete adoptovať na diaľku a pomáhať mu zvládnuť jeho údel. Prihlásiť do projektu sa dá TU. 

Chlapcom, ktorí žijú v detskom domove „Živá Perla“ v Bortnykoch, môžete pomôcť aj zaslaním pravidelného či príležitostného daru v ľubovoľnej výške na číslo bankového účtu: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol: 6306. Za vašu pomoc pre ukrajinské deti vopred ďakujeme.