Aktuality

Čo máme nové?

Začiatok nového školského roka sa blíži aj haitským deťom

pridal: charita | dátum: 19. augusta 2017 | kategória: Haiti

S našimi partnerskými organizáciami a koordinátormi z jednotlivých krajín sme v pravidelnom kontakte. V poslednej správe o situácii v Riviere Froide, kde podporujeme žiačky a žiakov zo školy sv. Františka Saleského, nám riaditeľka, sr. M. E. Onesaire, Psst, napísala:

„S negramotnosťou a zlepšovaním úrovne vzdelávania bojujeme na Haiti neustále. Analfabetizmus sa aj aktuálne v našej krajine dotýka približne polovice celej populácie.“

Negramotné nie sú na Haiti len deti, či mládež, ale veľkú skupinu obyvateľstva bez vzdelania, tvoria žiaľ aj dospelí. Veľkým problémom je ťažký prístup k vzdelaniu pre deti z chudobných rodín. Počet štátnych škôl je limitovaný a tak sa k možnosti študovať, nedostane každé dieťa. Súkromné školy si musia na svoj chod zabezpečiť financie samé a tak vyberajú od žiakov poplatky za štúdium. Ďalším z problémov v oblasti vzdelávania je aj nedostatok kvalifikovaných učiteľov. Škola sv. Františka Saleského nezaháľala ani počas leta. Vedenie školy pravidelne zabezpečuje vzdelávacie kurzy a semináre aj pre svoj pedagogický personál:

„Počas prázdnin sme v oblasti vzdelávania a zvyšovania odbornosti našich zamestnancov pripravili štyri vzdelávacie tréningy. Kurzy boli zamerané najmä na posilnenie a rozšírenie vedomostí v oblasti metodológie a strategického plánovania výučby. Témy sa týkali predmetov matematiky, geometrie, prírodných vied, poľnohospodárskych technológií a ekológie. Tréningy pozostávali z teoretickej i praktickej časti,“ informovala ďalej vo svojej správe riaditeľka, sr. M. E. Onesaire, Psst. Vedomostí, ktoré učitelia počas tréningov získali, budú môcť využiť v praxi už čoskoro počas nového školského roka. Vyššia kvalifikácia pedagógov sa pozitívne odráža aj vo vyučovacom procese žiakov.