Aktuality

Čo máme nové?

Z Ugandy nám píšu, prečo byť šťastný

pridal: charita | dátum: 13. októbra 2017 | kategória: Uganda

Naše dobrovoľníčky Miriam a Juliana, srdečne pozdravujú na Slovensko a píšu svoje zážitky z Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pre deti s HIV na severe Ugandy:

 „V pondelok, 9. októbra, bol „Uganda Independence Day“, teda deň nezávislosti. V tento deň sa celá Uganda dala do pohybu: ľudia spievali, tancovali, tvorili sprievody, jasali a oslavovali. Deň predtým sme v Centre nacvičovali pochodovanie, a tak išli staršie deti spolu s dobrovoľníkmi v rámci slávnosti ako súčasť sprievodu, kde na štadióne školou vybrané deti, medzi nimi i naše, pochodovali a tancovali tradičné tance. Bol to veľmi príjemný zážitok, pre nás i pre deti. Začali sme rozdeľovať materiál pre školy, ktorý sa začal kupovať ešte počas pôsobenia bývalých dobrovoľníčok. Každá škola dostane určitý počet školských pomôcok pre skvalitnenie výučby i prostredia v škole. Školy tak dostanú napríklad nožnice, lopty, papiere, mapy, perá, kriedy, geometrické pomôcky na tabuľu, mydlá, počítadlá či atlasy. Ako každý týždeň, deti mali posedenie so psychologičkou Viki. Téma tohto týždňa bolo nájsť a pomenovať dôvody na radosť i k smútok. Deti pracovali v dvoch skupinách a následne prezentovali dôvody, z čoho môže byť človek šťastný a z čoho nešťastný.“

Ďakujeme naším dobrovoľníčkam, aj všetkým darcom za pomoc a obetavosť pre ugandské deti.ň