Aktuality

Čo máme nové?

Vianočný príbeh mení svet

pridal: charita | dátum: 21. decembra 2021 | kategória: Zo sveta

Anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ (Lk 1,10-12)

Bieda maštale a jaslí v Betleheme bola veľká, no napriek tomu poslúžili prijatiu Všemohúceho. Ježiš sa nenarodil v paláci ani uprostred vplyvných ľudí. Už spôsobom svojho príchodu sa tak stotožnil s najbiednejšími a najslabšími. Prišiel ako bezbranné dieťa odkázané na pomoc blížnych. Podobná skromnosť, aká sprevádzala Ježišov príchod na svet, víta pri narodení aj mnohé deti v súčasnosti. Naši milí adoptívni rodičia a darcovia, Vy dokážete rozpoznať tvár Ježiša v tvári chudobného dieťaťa i v dnešnej dobe. Váš materiálny dar, ktorý putuje dieťaťu v núdzi, sprevádzajú aj nehmotné dary akými sú nádej, láska, záujem a dobro. Vianočný príbeh zmenil svet navždy a aj prostredníctvom Vás ho mení aj dnes.

Vďaka Vám má viac ako 6 557 chlapcov a dievčat také dôležité veci, akými sú oblečenie, topánky, jedlo, školská uniforma, učebnice, ceruzky a zošity. Vďaka pomoci môžu chodiť do školy, kde častokrát získajú aj kamarátov a lepšie detstvo. Vy ste darom pre Vami podporované dieťa nielen na Vianoce, ale po celý rok. Vaša pomoc šíri posolstvo Vianoc a veľkú radosť do všetkých končín sveta. Ten, ktorý sa sám narodil ako chudobné dieťa, vie preukázané dobro odmeniť mnohonásobne. Úprimne želáme, aby jeho blízkosť a lásku mohol pocítiť každý aj cez tieto vianočné sviatky. Posolstvo: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť,“ ktoré hlásal anjel pastierom, patrí aj dnes jednotlivcom, rodinám a ľuďom každého veku. Ježiš prišiel pre všetkých a záleží mu na tom, aby nikto neostal sám. Pre konkrétne dieťa ste práve Vy anjelom, ktorý prináša dobro a radosť, lásku aj nádej.

Ďakujeme a prajeme Vám požehnané a šťastné Vianoce!

Tím Adopcie na diaľku®

 

Sánkovačka detí z Mukačeva