Aktuality

Čo máme nové?

Vianočný dar Slovákov pre Indiu

pridal: charita | dátum: 8. decembra 2021 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: Prikrývky a osušky pre 1 797 detí v núdzi 
Pomoc sumou: 12 550 €
Detské centrum/organizácia: The Shimoga Multipurpose Social Service Society® (SMSSS)
Dátum: December 2021

Malé projekty Adopcie na diaľku® vznikli, aby sme mohli pomôcť deťom riešiť ich vzdelávanie, chudobu a ťažkosti každodenného života.

Centrum SMSSS v Shimoge poskytuje svoju pomoc a sociálne služby v troch oblastiach indického štátu Karnataka – Shimoga, Chitradurga a Davanagere. Celková geografická rozloha týchto oblastí je 22 893 km². Okrem 820-tim deťom, ktoré sú zaradené do projektu Adopcia na diaľku® pomáha sociálne centrum aj ďalším chudobným a sociálne marginalizovaným deťom žijúcim v rôznych domovoch mládeže, deťom so zrakovým postihnutím či mentálne postihnutým deťom.

Riaditeľ  centra SMSSS v Shimoge, páter Clifford Roshan Pinto nám napísal: “Pandémia COVID-19 poznačila životy mnohých ľudí a mnohých uvrhla do nezvládnuteľnej chudoby. V dôsledku silných dažďov v októbri a novembri prišli farmári o všetku úrodu, stovky domov zostali v dezolátnom stave a mnohé deti sú odkázané na pomoc dobrodincov ako ste vy a váš projekt Adopcia na diaľku®.“

Páter Clifford nám ďalej napísal, že zima je v tomto období veľmi studená a hlavne v oblastiach Chitradurga a Davanagere naberá na obrátkach. V dôsledku hospodárskej krízy zhoršenej pandémiou si chudobné rodiny nemôžu dovoliť kúpiť nič okrem základných potravín, a aj to väčšinou len vďaka pomoci ich sociálneho centra. Preto nás páter Clifford poprosil o finančnú pomoc na nákup prikrývok a osušiek. My sme tejto jeho prosbe vyhoveli prostredníctvom našich Malých projektov a sociálnemu centru SMSSS v Shimoge sme poskytli sumu 12 550 €.

Páter Clifford na záver dodáva: „Vďaka vašej štedrej pomoci budú tieto Vianoce radostnejšie pre 1 797 detí a ich rodiny. Je pre mňa ťažké opísať radosť, ktorú som videl v očiach všetkých detí za vianočný darček od slovenských darcov. Pre tieto deti je niečo výnimočné mať vlastnú prikrývku a osušku. Ich úsmevy nemali konca kraja a hovorili za všetko. Vo svojom mene, ale hlavne v mene obdarovaných detí, úprimne ďakujeme slovenským darcom za ich dobrosrdečnosť a lásku k tým najmenším. Nech vás všetkých Boh žehná za vaše dobré a láskavé srdcia.“

Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške. Ďakujeme.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov