Aktuality

Čo máme nové?

V čase pandémie bude mať 200 rodín čo jesť

pridal: charita | dátum: 28. mája 2020 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: Potravinové balíčky pre 200 rodín zasiahnutých koronakrízou
Pomoc sumou: 2 000 €
Detské centrum/organizácia: HIA – Health Initiatives Association
Dátum: apríl 2020

Malé projekty Adopcie na diaľku® vznikli, aby sme mohli pomôcť deťom riešiť ich vzdelávanie, chudobu a ťažkosti každodenného života.

Barbora Šilhárová pôsobí na Klinike Jána Pavla II. v ugandskom Buikwe od roku 2012 ako lekárka a tiež ako riaditeľka. Pred tromi rokmi náš projekt Adopcia na diaľku® začal spoluprácu s organizáciou HIA, ktorá kliniku zastrešuje. K dnešnému dňu tu spoločne pomáhame so vzdelávaním vyše 400 deťom v núdzi. A nie len to, cez Malé projekty sme sa tentoraz rozhodli zabezpečiť deťom a ich rodinám jedlo. Ďalej už pokračuje Barbora Šilhárová:

Doménou Health Initiatives Association (HIA) je rozvojová pomoc, starostlivosť o zdravie jedinca a komunity a zároveň ich vzdelávanie. Cez projekt Adopcia na diaľku® podporujeme vo vzdelávaní deti z najzraniteľnejších rodín v okolitej komunite. Tieto deti bývajú v ťažkých podmienkach, sú často choré, siroty alebo žijú u vzdialených príbuzných, kde sú považované za menejcenné. V čase COVID-19 nechodia do školy. Pretože nemajú školský obed, zjedia viac doma. Veľa z týchto domácností ale malo problém už pred situáciou s Covid-19, či budú mať dve jedlá denne alebo len jedno. Rodiny sú často závislé na drobnom každodennom príjme z malého stánku s ovocím a zeleninou alebo pracujú ako vykladači tovaru či nájomní robotníci na stavbách a poliach.

O denný príjem však rodiny prišli, a tak niektorí zatiaľ prežívajú z toho, čo majú v záhradke, iní už obmedzili počet jedál na jedno denne a niektorí už teraz nemajú ani na to. Preto k nám začali na kliniku chodiť ľudia so žiadosťou o jedlo. Prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® a jeho Malých projektov sme vďaka pomoci slovenských darcov schopní presmerovať naše úsilie na humanitárnu pomoc a rodiny podporiť potravinovými balíkmi. Potravinový balík obsahuje 10 kg kukuričnej múky, 2 kg fazule, 2 kg cukru a balíček soli. Toto sú základné potraviny, ktoré vedia veľmi pomôcť tam, kde je nedostatok.

Neah a Ibra

Prostredníctvom Malého projektu potravinovej pomoci sme mohli pomôcť aj Neah a Ibrovi. Neah žije na dedine u babičky aj s ďalšími súrodencami. Matka ju opustila a o otcovi sa nevie nič. Žijú z toho, čo si dopestujú v malej záhradke pri dome, ale babička je už veľmi stará, poloslepá a menej vládze. Napriek tomu by pre vnúčatá spravila všetko. Neah je HIV pozitívna. Máme ju v starostlivosti Kliniky Jána Pavla II. od jej jedenástich mesiacov, kedy bojovala o svoj život. Je to ale veľmi životaschopné a milé dievčatko a na liečbe je zdravotne stabilizovaná. V čase koronavírusu babička nevie predať nič zo záhradky, aby mohli kúpiť cukor, soľ a iné potraviny, aj preto im potravinový balík veľmi pomohol.

Malá Neah (drží nápis) s babičkou a sestrou sú vďačné za jedlo

Ibra býva u babky. Mama ho u nej odložila a už sa nevrátila. Chlapčeka sme vo veku dvoch rokov zachraňovali, aby prežil. V kombinácii ťažkej podvýživy, HIV a tuberkulózy chlapček dostal ešte porážku a úplne ochrnul na polovicu tela. Viac ako dva roky býval v prístrešku pre siroty, kde sa mu intenzívne venovali dobrovoľníci a zdravotný personál. Ibra vie teraz chodiť, aj keď výrazne kríva. Nanešťastie ruka ostala nefunkčná. Na jar 2019 bol resocializovaný do svojej rodiny. U babky býva spolu s ďalšími 12 členmi rodiny. Chlapec má svoju rodinu rád, aj keď prostredie neponúka najlepšiu starostlivosť ani podnety. V aktuálnej situácii, kedy prišli o zdroj príjmu z malého stánku so zeleninou, museli obmedziť jedlo na jedenkrát denne. Ibra sa z „jeho“ potravinového balíka veľmi tešil.

Ibra bol životom ťažko skúšaný, teraz sa teší, že sa navečeria

Jednotlivé potraviny boli nakúpené, nabalíčkované a následne distribuované 200 rodinám v núdzi. Naši sociálni pracovníci rozvážali väčšinu balíkov na motorkách. Obrovská radosť a často výdych úľavy sprevádzali celú túto akciu. Veľká vďaka patrí slovenským darcom, projektu Adopcia na diaľku® a miestnemu HIA tímu.

Barbora Šilhárová

Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške TU. Ďakujeme.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov.