Aktuality

Čo máme nové?

Ste úžasní! Ďakujeme za pomoc 3510 deťom a mladým

pridal: charita | dátum: 5. januára 2019 | kategória: Zo sveta

Starý rok odišiel. Niekto je smutný, lebo s ním odišli i pekné chvíle. Iný sa zas teší, že ten nový rok bude hádam lepší, krajší, pokojnejší. A čo my? Starý rok odišiel, no čosi vzácne ostalo.

Úžas a vďačnosť, ktoré sme vďaka vám zažívali po celý rok 2018, ostávajú. S úžasom, veľkou vďakou a pokorou vstupujeme aj do nového roka 2019. Vďaka vám sme súčasťou nádherného príbehu. Vďaka vám, vašej ochote, záujmu, angažovanosti môžeme do nového roka vstúpiť s pomocou a podporou pre viac ako 3 510 detí. Úprimne sa tešíme, lebo toto nie je o štatistike ani o číslach. Číslo iba zjednodušene označuje ohromnú realitu. Je za ním viac ako 3 510 tvárí, úsmevov, srdiečok, konkrétnych životov a príbehov.

Sme si vedomí, že pomáhať núdznym deťom v siedmich krajinách môžeme iba vďaka vám, naším darcom, podporovateľom, adoptívnym rodičom. Projekt Adopcia na diaľku® funguje na základe toho, že ste sa doň zapojili vy. Pomoc je realizovaná iba z vašich darov. Projekt nefinancuje žiadna štátna, súkromná ani cirkevná organizácia. Dievčatá a chlapci v Indii, Albánsku, Kazachstane, Ugande, Vietname, na Haiti a Ukrajine sa môžu vzdelávať a rozvíjať vďaka vašej pravidelnej podpore.

Ďakujeme za všetko, čo do pomoci vkladáte. Vieme, že mnohí z vás sa uskromníte a z ušetrených financií podporujete indické, či vietnamské dieťa. Ďakujeme aj  všetkým novým darcom, ktorí ste zareagovali na naše články, texty v médiách, či na statusy na facebooku, alebo vás inšpirovali vaši príbuzní, priatelia, známi. Ďakujeme všetkým vám, ktorí nás sprevádzate po celú dobu realizácie od roku 1996 a podporili ste už vzdelanie niekoľkých detí. Ďakujeme zvlášť aj anonymným darcom, ktorým nemáme možnosť poďakovať sa konkrétne. Všetkým vám,  ktorí nás poznáte viac ako 22 rokov, aj vám, ktorí ste sa do pomoci zapojili vo vianočnom období, či teraz na prelome rokov, všetkým, ktorí na nás myslíte v modlitbách, ďakujeme.

V novom roku budú možno i ťažké chvíle, ale my už teraz vieme, že aj vďaka vám bude tento rok jedným z najkrajších v živote pre viac ako 3 510 detí. Meníte ich život veľmi konkrétne a oni neostávajú osamotené vo svojich náročných životných okolnostiach. Ďakujeme!