Aktuality

Čo máme nové?

Prajeme vám požehnanú Veľkú noc

pridal: charita | dátum: 16. apríla 2017 | kategória: Zo sveta

Prajeme vám radostné a požehnané veľkonočné sviatky. Nech vás zmŕtvychvstalý Pán Ježiš Kristus obdaruje svojou milosťou a pokojom. Nech On, ktorý o sebe povedal: „Ja som vzkriesenie a život,“ prežiari vaše dni svetlom a nádejou. Zároveň ďakujeme všetkým vám – adoptívnym rodičom, darcom, podporovateľom a dobrodincom, že svojou angažovanosťou a podporou prinášate nádej tým najnúdznejším a najzraniteľnejším v chudobných a rozvojových krajinách sveta. Nech je dobro, ktoré konáte mnohonásobne odmenené.