Aktuality

Čo máme nové?

Prajeme Vám krásne a požehnané Vianoce

pridal: charita | dátum: 23. decembra 2020 | kategória: Zo sveta

Milí adoptívni rodičia, darcovia, podporovatelia, spolupracovníci, želáme Vám krásne a požehnané Vianoce. Sviatok narodenia Ježiša, nášho Spasiteľa, patrí k najkrajším sviatkom v roku.

Tento rok bol pre mnohých na Slovensku i po celom svete náročný. Asi všetci sme zažívali neistotu či zmätok. O to viac možno potrebujeme načerpať nanovo vnútornú radosť a pokoj. Jasličky, v ktorých leží dieťa Ježiš, nás môžu inšpirovať. Čas Vianoc a ich posolstvo i dnes upriamujú našu pozornosť na to najpodstatnejšie v našom živote. Lásku, vieru, pokoj, nádej, vzťahy a všetko podstatné, čo možno neistota a zmätok zatlačili v uplynulých mesiacoch na okraj, môžeme obnoviť. Za celý náš projekt Adopcia na diaľku® vám všetkým chceme z celého srdca popriať radostné a požehnané Vianoce. Nech ich posolstvo v nás rozozvučí to najkrajšie.

Chceme sa vám zároveň poďakovať za spoluprácu počas celého roka. Zažili sme veľa krušných chvíľ, ale pri všetkom sme cítili my i naše partnerské organizácie vašu podporu a spolupatričnosť. Sme vám veľmi vďační za váš záujem a pomoc pri realizovaní našej misie. Ďakujeme za vaše modlitby aj za to, že ste myšlienku pomoci najzraniteľnejším šírili medzi svojimi blízkymi a známymi. Vážime si, že posolstvo nádeje, lásky a dobra ste svojím zanietením prinášali do všetkých kútov sveta po celý rok. Vďaka vám majú Kenia, Edwin, Viola, Olexij, Deepak a tisíce ďalších detí nielen krajšie Vianoce, ale aj dôstojnejší život a možnosť vzdelávať sa. Veríme, že Ten, ktorý povedal: „Bol som hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som nahý a priodeli ste ma,“ (Mt 25, 35-36), odmení dobro, ktoré konáte, mnohonásobne.

Prajeme Vám požehnané a milostiplné Vianoce!

 Tím Adopcie na diaľku®