Aktuality

Čo máme nové?

Posolstvo lásky a nádeje prinášajú najchudobnejším

pridal: charita | dátum: 11. februára 2021 | kategória: Haiti

Emile kráča po hrboľatej kamenistej ceste pomaly do kopca. Od ich príbytku je to do školy niekoľko kilometrov. Kráča už takmer hodinu, je hladná a bolia ju nohy.

Na bolesť a únavu však nemyslí. K školskému dvoru je to už len kúsok a pri bráne ich i dnes čaká rehoľná sestra Marie Evanette Onesaire, riaditeľka školy. Emile sa teší, že môže byť na vyučovaní každý deň. Opakuje si potichu násobilku, aby vedela odpovedať, keď ju pani učiteľka vyvolá. Teší sa aj na teplý obed. Doma teplé jedlo väčšinou nemajú alebo len veľmi malé porcie, ktoré nikdy ani jej, ani súrodencom hlad nezaženú.

Emile je v škole vždy rada. Najlepšie sa jej darí v matematike a angličtine. Jej starší brat Roben také šťastie nemá. Ako najstaršie dieťa v rodine pomáha od rána mame s okopávaním malého políčka. Sadia tam zeleninu, aby si dopestovali aspoň niečo na varenie. Pôda je kamenistá a okopávanie je tak veľmi namáhavé. Kvôli prácam na poli a v domácnosti Roben vyučovanie často vynecháva. Emile je smutná, že ani dnes s ňou do školy nešiel. Cesta sa jej vtedy zdá ešte dlhšia ako zvyčajne. Okrem toho sa aj bojí, aby jej niekto neukradol tašku s knihami. Na Haiti sú bežné prepadnutia, násilie a nepokoje. Kvôli štrajkom, rabovaniu a násilnostiam v uliciach mali predminulý rok školu zavretú viackrát. Pre deti ani učiteľov nebolo bezpečné presúvať sa po meste. Minulú rok mali zas výučbu skrátenú kvôli COVID-19. Stabilita na Haiti nie je ani dnes a možnosť vzdelávania tam žiaľ nie je samozrejmosťou ani v 21. storočí.

Žijú s chudobnými a pre chudobných

Emile je vnímavé a bystré dieťa a občas jej je z toho, čo sa deje okolo, smutno. Vtedy ju i ostatné deti vždy rozosmeje sestra Marie Evanette. Je už dlhé roky riaditeľkou ich školy a väčšinou je veľmi prísna. Keď však vidí, že niekto je smutný, pristaví sa a povie niečo zábavné, aby zahnala skleslú náladu. To sa jej takmer vždy podarí. Rehoľná sestra dobre vie, že život haitských detí nie je ľahký. Bieda, hlad, podvýživa, žiadne detstvo či možnosť vzdelávania. Taká je realita chudobných haitských rodín. Medzi ne patrí aj rodina Emile. Sestra Marie Evanette pozná stovky podobných príbehov, keďže núdznych so svojimi spolusestrami bežne navštevujú. O Emile v jednej zo správ napísala: „Emileina mama je vdova a má podlomené zdravie. Uživiť štyri deti pre ňu nie je jednoduché. Ničivé zemetrasenie, ktoré Haiti zasiahlo v januári 2010, poznačilo aj ich rodinu. Všetci sa nakazili cholerou, ktorá sa v krajine po zemetrasení rozšírila. Otcovi sa podarilo zabezpečiť lieky pre svojich najbližších. On sám však neprežil. Mama ostala na výchovu a starostlivosť o štyri malé deti sama.“ Sestra Marie Evanette pozná pomery haitských rodín veľmi dobre. Sama sa narodila na Haiti a prežila tu celý život.

Malí škôlkari na Haiti sa počas hier aj mnohé naučia

Pochádza z chudobnej rodiny a práci pre núdznych a sociálne vylúčených zasvätila celý svoj život. V roku 1970 vstúpila do Kongregácie malých sestier sv. Terézie. Ich misiou je služba chudobným a opusteným. Prečo si vybrala túto kongregáciu, vysvetlila takto: „Rehoľné sestry z Kongregácie malých sestier sv. Terézie chodia tam, kde sa bojí ísť štát, štátni úradníci či tam, kde nemôžu ísť pomáhať iné rehole. Poslaním našej kongregácie je služba najchudobnejším, ľuďom na okraji, v osadách, tým, ktorí sú v biede.“  Sama v mladosti získala vzdelanie vďaka tejto kongregácii. Rehoľné sestry si uvedomujú, že bez vzdelania haitské deti nemajú šancu vykročiť z chudoby. Kongregácia preto prevádzkuje školy, kde prijímajú do vyučovacieho procesu aj žiakov, ktorých rodičia nemajú financie na uhradenie školských poplatkov, zakúpenie uniformy či učebníc. Na Haiti sú i štátne školy, je ich však veľmi málo. Bez cirkevných škôl by sa mnoho chudobných haitských chlapcov a dievčat k vzdelaniu nikdy nedostalo. Rehoľné sestry žijú skromne. Bez pomoci zo zahraničia by mali veľmi obmedzené možnosti prijímať nemajetné deti do svojich tried. Snažia sa získať časť prostriedkov z predaja džemov a sirupov, ktoré vo svojich rehoľných komunitách vyrábajú. Zisk je však minimálny, a tak sú odkázané na podporu spoza hraníc.

Pravidelnú pomoc zo Slovenska dostáva 687 haitských dievčat a chlapcov

Kongregácia malých sestier sv. Terézie spolupracuje so Slovenskou katolíckou charitou pri realizácii projektu Adopcia na diaľku® na Haiti od roku 2011. Vďaka adopcii môže aktuálne 687 haitských detí, ktorých životný príbeh je podobný príbehu Emile, chodiť do školy. Zmysel takejto pomoci je veľký a sestra Marie Evanette to vo svojich správach uviedla viackrát: „Na Haiti je stále nedostatok práce a zlé podmienky na bývanie. Ustavične nás ohrozujú prírodné katastrofy ako sú tropické búrky, hurikány a zemetrasenia. Veľa rodín žije v takej extrémnej chudobe, že nevedia zabezpečiť svojim deťom ani jedno jedlo denne. Prijímame do tried aj deti na vlastné náklady, inak by im hrozilo, že ostanú na ulici. Pravidelne sa stáva, že v prvom ročníku máme žiakov, ktorí majú štrnásť a viac rokov. Nikdy predtým do školy nemohli chodiť, a tak začínajú ako prváci na základnej škole až v tínedžerskom veku. Niektorým deťom, ktoré sme k nám prijali, trvá cesta na vyučovanie peši aj viac ako dve hodiny. Keď prší, je to až dvojnásobný čas, lebo cesty sú mazľavé a neschodné od blata. Napriek tomu na vyučovanie prídu. Okrem vzdelania majú v škole prístup k jedlu a pitnej vode. Pomoc zo Slovenska im umožňuje zažiť detstvo, získať vzdelanie, mať školské pomôcky, uniformu, teplý obed. Polovica obyvateľstva nad 15 rokov je v našej krajine negramotná a mnohí rodičia nevedia svoje deti naučiť ani čítať alebo písať. Vaša pomoc takúto šancu núdznym deťom umožňuje.“

Chlapci aj dievčatá, všetci sa chcú učiť

Zapojiť sa do spolupráce je možné kedykoľvek. Do projektu Adopcia na diaľku® sú zaraďovaní škôlkari, tiež deti zo základnej a strednej školy sv. Františka Saleského, ktorú prevádzkuje kongregácia. Zapojiť sa môžete aj vy. Pravidelný dar vo výške 20 eur mesačne mení haitským deťom život a dáva im detstvo, vzdelanie i bezpečné zázemie školského prostredia. „Za všetku pomoc zo Slovenska chcem poďakovať špeciálne pracovníkom Adopcie na diaľku® ako aj všetkým adoptívnym rodičom. Adopcia na diaľku® patrí k najvýznamnejším sociálnym medzinárodným projektom, ktoré sa na našej škole realizujú. Táto finančná pomoc nám umožňuje pomáhať rodinám, ktoré sú chudobné. Vďaka vašim pravidelným darom môžu poslať svoje dieťa do školy, čo má nesmierne veľký význam. Vzdelanie môže pomôcť našej spoločnosti eliminovať chudobu, v ktorej sa zmieta celá naša krajina. Adopcia na diaľku® taktiež zachraňuje siroty a ponúka im perspektívu. Sme vám veľmi vďační za pomoc a myslíme na vás vo svojich modlitbách,“ adresovala slová vďaky sestra Marie Evanette na Slovensko.

Článok bol uverejnený v denníku Postoj 11. januára 2021

Autorka článku: Martina Borčíková