Aktuality

Čo máme nové?

Pomoc pre deti s Downovým syndrómom do ukrajinského Lucku

pridal: charita | dátum: 12. októbra 2022 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: školské potreby a hračky na rozvoj osobnosti pre 150 detí s Downovým syndrómom
Pomoc sumou: 3 400 €
Detské centrum/organizácia: Caritas Spes Luck, Ukrajina
Dátum: August 2022

Malé projekty Adopcie na diaľku® vznikli, aby sme mohli pomôcť deťom riešiť ich vzdelávanie, chudobu a ťažkosti každodenného života.

Deťom s Downovým syndrómom sa na Slovensku hovorí aj Božie deti. „Sú to Božie deti, pretože sú čisté, pravdovravné, nepoznajú závisť, nevraživosť a rôzne negatívne prejavy, s ktorými sa v spoločnosti stretávame,“ vyjadrila sa svojho času slovenská lekárka Mária Šustrová, ktorá sa problematikou Downovho syndrómu zaoberá takmer 40 rokov. Pomenovanie bolo inšpirované  básnikom Milanom Rúfusom a jeho Modlitbičkou za postihnuté deti:

Modlitbička za postihnuté deti

Tomu, kto čisté srdce nosí,
K radosti veľa netreba.
Ten ľahko vzlietne
Z rannej rosy
Na chromých krídlach do neba.

Detičky Božie.
Hviezdy bludné.
Ľalie tiahnu za nimi.
A Boh to vie.
A nezabudne.

Nezabudneme ani my.

Caritas Spes v meste Luck na Ukrajine je novým partnerom Slovenskej katolíckej charity. Zatiaľ čo prijímame dotazníky detí a hľadáme pre ne darcov, pomáhame im aj prostredníctvom našich Malých projektov.

Caritas Spes, okrem mnohých iných aktivít, pomáha aj 150 deťom s Downovým syndrómom. Riaditeľ, páter Pavlo Khomiak, nás poprosil o pomoc pre tieto deti pred začiatkom nového školského roku. Deti potrebovali špeciálne hračky, ktoré napomáhajú rozvoju ich osobnosti, a školské pomôcky. 

Páter Pavlo Khomiak nám po ukončení tohto Malého projektu napísal: „Chceli by sme vyjadriť hlbokú vďaku v mene našej organizácie, ale hlavne v mene detí a ich rodičov. Dnešok sa stal pre nás všetkých skutočne sviatočným dňom. Uprostred hrozných vojnových udalostí sa nám podarilo urobiť deťom veľkú radosť. Boli nadšené, keď nám pomáhali vykladať veci z auta a keď sme im hračky a školské pomôcky rozdeľovali. Neustále sa na nás a aj samé na seba usmievali a objímali sa.

Presvedčili sme sa, že deti s Downovým syndrómom sú mimoriadne úprimné a nevedia skrývať svoje emócie. Naše modlitby sú neustále s vami. Dúfame, že tento Malý projekt je len začiatkom našej dlhodobej spolupráce. Nech vás všetkých Pán žehná a ochraňuje“.

Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške. Ďakujeme.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov