Aktuality

Čo máme nové?

Pár kilometrov od slovenských hraníc je svet detí iný

pridal: charita | dátum: 4. mája 2021 | kategória: Ukrajina

Mnohé rodiny na Ukrajine sú v extrémne ťažkej životnej situácii. Aj tie, ktoré žijú len niekoľko kilometrov od slovenských hraníc v okolí Užhorodu či Mukačeva. Pracovných príležitostí je v tejto krajine málo a koronakríza ekonomické a sociálne životné podmienky bežným ľuďom ešte viac zhoršila.

Rodiny sa ocitajú v existenčných problémoch a často v bezvýchodiskovej situácii, čo veľmi citlivo zasahuje i deti. Mnohé z nich kvôli extrémnej chudobe častokrát nemajú ani možnosť základnej výživy, vzdelania či zdravotnej starostlivosti. Medzi takéto deti patrí tiež sedemročná Dórika. Dievčatko má päť súrodencov, rodina žije neďaleko Užhorodu. Rodičia majú možnosť iba sezónnych prác a ich príjem je nepravidelný a veľmi nízky. Triedia napríklad smeti, aby získali aspoň nejaké finančné prostriedky. Dórika je veľmi šikovné a nadané dieťa. Rada sa učí a veľmi dobre jej ide matematika. Doma pomáha s upratovaním, varením a dohliadaním na mladších súrodencov. Rodina žije vo veľkej chudobe a nemá možnosť zabezpečiť svojim deťom všetky základné životné potreby. Dóriku sme preto zapojili do Adopcie na diaľku®. O aktuálnej situácii nám z Ukrajiny napísala naša koordinátorka Katarína Pajerská, ktorá pôsobí v tomto regióne a aktívne pracuje s núdznymi rodinami: „Prežili sme náročný rok a ja ďakujem všetkým Vám, ktorí ste aj napriek ťažkostiam spôsobeným koronakrízou dokázali myslieť na iných a pomáhať im. Ľudia sa aj tu na Ukrajine dostali do ťažkej situácie. Po uzavretí fabrík a prevádzok z dôvodu koronavírusu muselo veľa ľudí ostať doma. Niektorí nedostali mzdu od marca minulého roka a nachádzajú sa v existenčných problémoch. Ceny energií a potravín rastú. Situácia medzi ľuďmi je veľmi napätá. V niektorých mestách ľudia začínajú štrajkovať. Školy boli väčšinu času zavreté, deti boli doma a mnohé sa on-line vyučovania nemali ako zúčastniť. Preto sme napríklad v piatich rómskych komunitách zriaďovali vyučovacie triedy. Spolu s deťmi a ich rodičmi Vám, milí darcovia, úprimne ďakujem za Vašu pomoc, predovšetkým za to, že nie ste ľahostajní k osudu detí žijúcich v ťažkých podmienkach tu na Ukrajine.“

Našu pomoc na Ukrajine naďalej rozširujeme. Podporiť núdzne deti môžete zaslaním ľubovoľného jednorazového alebo pravidelného daru na náš Rozvojový fond – číslo bankového účtu v tvare IBAN:  SK05 5200 0000 0000 1675 9820. Financie sú používané napríklad na zabezpečenie potravinových balíčkov, vzdelávacích materiálov či na zakúpenie liekov. Za akúkoľvek formu pomoci Vám ďakujeme.

Autorka článku: Martina Borčíková