Aktuality

Čo máme nové?

Nádej, ktorá horí vo Vietname

pridal: charita | dátum: 4. apríla 2024 | kategória: Vietnam

V rámci Veľkonočnej oktávy nám sestra Mary Magdaléna priblížila, ako sa Veľká noc oslavuje vo Vietname. Sviatosti sa tu začínajú na Zelený štvrtok. Tento deň je sprevádzaný rituálom umývania nôh a prenášaním Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Rituálu umývania nôh sa zúčastňujú pobožní, úctyhodní a aktívni muži z farnosti po tom, čo absolvovali sviatosť zmierenia (svätú spoveď). Umývanie nôh symbolizuje ducha služby, pokory a lásky k blížnemu, ktorý bol v Kristovi. Prišiel k nám „nie aby mu slúžili, ale aby slúžil.“ Napodobňuje sa tak umývanie nôh, ako to urobil Ježiš  apoštolom počas Poslednej večere a vyjadruje obetovanie sa prostredníctvom služby.

Po spoločnej modlitbe nasleduje druhá časť slávnosti, a to prenášanie Najsvätejšej oltárnej sviatosti k dočasnému oltáru vytvorenému práve pre tento sviatok. Počas jej prenášania všetci spoločne spievajú eucharistický hymnus „Pange Lingua“.

Prijímanie Veľkonočnej sviečky kostole.

Deň Veľkého piatku je sprevádzaný viacerými tradíciami. V tento deň si pripomínajú utrpenie Ježiša v  podobe krížovej cesty. Kňaz kadidlom posvätí kríž, ktorý odnáša sprievod. Druhá časť je tvorená z jednotlivých zastavení a na záver sa kňaz spolu s ostatnými pomodlia modlitbu krížovej cesty. Nasleduje čítanie 15 utrpení Ježiša Krista, kedy čítajúci stojí pred oltárom a spieva modlitbu o Kristovom utrpení. Počas Bielej soboty sa prijíma Veľkonočná sviečka. Sviečku drží v ruke každý prítomný. „Keď počas Veľkonočnej vigílie držíme horiacu sviečku vo svojich rukách, je to čas, kedy prijímame svetlo Kristovho vzkriesenia. Tento plameň je svetlom našej viery,“ vraví sestra Mary Magdaléna.

Po skončení Veľkonočnej vigílie kňaz daruje každému veľkonočné vajíčko, čo je symbol radostného daru vzkrieseného Pána.
Dúfame, že vaše veľkonočné sviatky boli plné radosti a pokoja. Nech vám svetlo vzkriesenia prináša silu počas celého roka. 

Deti sa spoločne bavia pri zdobení veľkonočných vajíčok.
Dievčatká sa tešia z maľovaných vajíčok.