Aktuality

Čo máme nové?

Lieky do Ugandy na celý rok a domček pre siroty

pridal: charita | dátum: 27. augusta 2019 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: Nákup liekov a laboratórneho materiálu a stavba domčeka pre siroty.
Pomoc sumou: 10 500 €
Detské centrum/organizácia: HIA – Health Initiatives Association
Dátum: máj 2019

Malé projekty vznikli predovšetkým preto, aby sme mohli pomôcť deťom aj nad rámec pravidelnej podpory prostredníctvom Adopcie na diaľku®.

LIEKY

Naši spolupracovníci z Ugandy na klinike Jána Pavla II. v Buikwe majú aktuálne zaregistrovaných viac ako 500 pacientov s HIV a vyše 50 pacientov s inými chronickými ochoreniami, ako je napríklad cukrovka, astma a iné. Liečba a pravidelné laboratórne vyšetrenia sú pre týchto pacientov veľmi nákladné. S rastúcim počtom pacientov je pomoc od darcov veľmi potrebná. Pacienti často nemajú ani na cestovné na kliniku a nieto ešte na testy či lieky. Cez tento Malý projekt sme mohli nakúpiť lieky za 4 000 € a laboratórny materiál na dennú prevádzku za 2 000 €. Vďaka podpore slovenských darcov môže klinika Jána Pavla II. poskytnúť znevýhodneným skupinám zdravotnú starostlivosť úplne zadarmo po dobu približne jedného roka.

Cesta liekov

PRÍSTAVBA DOMČEKA PRE SIROTY

Na Klinike Jána Pavla II. neriešia iba zdravotnú starostlivosť o malých pacientov, ale aj ich sociálnu situáciu. Postupne im pribúda čoraz viac ľudí, ktorí potrebujú plnú podporu. Sú to napríklad zneužívané deti alebo siroty bez rodiny. Počas školského roka žijú tieto deti na internátnych školách, ale cez prázdniny nemajú kam ísť. Napriek tomu, že na klinike nemajú žiadne centrum ani sirotinec, zamestnali novú pracovníčku Harriet, aby sa o tieto deti postarala práve v čase prázdnin. Predtým bývala Harriet približne s desiatimi deťmi v malom domčeku, no posledné Vianoce ich tam bolo dokonca už štrnásť. Detí stále pribúdalo a situácia sa tak stávala ešte náročnejšou. Z tohto dôvodu nás naši spolupracovníci poprosili o pomoc. Vďaka Malému projektu a slovenským darcom sme prispeli na dostavanie ďalšieho domčeka s kúpeľňou. Teraz tam môžu bývať všetci chlapci a dievčatá a bez problémov sa pomestia.

Priebeh stavby

 


Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške TU. Ďakujeme.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov.