Aktuality

Čo máme nové?

Chudobné indické deti často nemajú ani triedu. Učia sa preto na zemi na hlinenej dlážke

pridal: charita | dátum: 16. júna 2017 | kategória: India

Chudoba zasahuje v Indii stále obrovský počet rodín. Chudobou trpia dospelí, a žiaľ aj deti. Mnohí indickí obyvatelia, ktorí sa narodili v zaostalých regiónoch, zažívajú dennodenne nedostatok. Ich prvotným záujmom je preto snaha o prežitie.

Ich pozornosť sa prirodzene primárne zameriava na zabezpečenie základných potrieb, ako je strava, bývanie, oblečenie. Ako nám napísala v jednej zo správ naša indická koordinátorka sr. Mária Goretti, SRA: „Získanie vzdelania nie je u obyvateľov Indie v najmenej rozvinutých oblastiach vysokou prioritou. Hlavnou prioritou chudobných a núdznych je snaha prežiť každý nový deň. Negramotnosť je v našej krajine veľká, aj keď gramotnosť je v Indii kľúčovým faktorom pre sociálny i ekonomický pokrok. Vzdelanie dáva deťom a mladým šancu zmeniť svoje ťažké životné okolnosti. Našou veľkou snahou a prvým krokom v chudobných oblastiach, kde pôsobíme, je motivovať deti a mládež, aby navštevovali školu.“ V Indii je aj v súčasnosti veľa obcí, ktoré nemajú prístupové cesty. Deti tak nemajú ani možnosť školu navštevovať.

„Prichádzame preto i do najchudobnejších regiónov, kde nie sú ani školy a začíname s vyučovaním aspoň v provizórnych podmienkach. Často nemáme ani priestory, aby sme zriadili triedu, informovala pri nedávnej návšteve indická sr. Nanditha Pereira, SRA.

Typické je preto i vyučovanie priamo na zemi v sede na hlinenej, či betónovej dlážke. Mnohokrát deti nemajú ani lavice, ani stoličky. Kvôli extrémnej chudobe detí a rodín v niektorých regiónoch Indie, našu pomoc pre túto krajinu neustále rozširujeme.

Zapoj sa do nášho projektu a stať sa adoptívnym rodičom na diaľku chudobnému indickému dievčaťu alebo chlapcovi. Svojím mesačným darom vo výške 15 eur mu zmeníš život radikálnym spôsobom. Daruješ mu vzdelanie, lepšiu výživu a nádej, že jeho život bude lepší než ten, aký zažíval doposiaľ. Za tvoju pomoc a podporu pre indické deti ďakujeme. Ďakujeme.