Aktuality

Čo máme nové?

India je krajinou, kde ani smrť nepretrhne silné rodinné puto

pridal: charita | dátum: 2. novembra 2021 | kategória: India

Asi nie je na svete kultúra, ktorá by si nevážila svojich zosnulých a nevzdávala im patričnú úctu. Začiatkom novembra je aj u nás, na Slovensku, zvykom spomínať si na svojich zosnulých blízkych. Jeseň presvetľujú sviečky na cintorínoch a chryzantémy všetkých farieb dopĺňajú túto mystickú atmosféru.

Bez ohľadu na vierovyznanie či kastu, väčšina Indov tiež spomína na svojich predkov s veľkou vážnosťou. Kresťania sa často za svojich blízkych zosnulých modlia a pripisujú im veľa dobrého. Pre kresťanské rodiny, najmä v južnej Indii, je druhý novembrový deň označovaný ako „All souls day“ mimoriadne dôležitý. Už od začiatku októbra čistia cintoríny, aby druhého novembra boli všetky hroby slávnostne vyzdobené kvetmi a horiacimi sviečkami.

Autentickú atmosféru z indického cintorína si môžete pozrieť v priloženom videu:

 

Rodiny taktiež obetujú za svojich zosnulých i za duše v očistci svätú omšu, ktorá sa zvyčajne na tento sviatok slávi dvakrát. Najprv ráno v chráme a potom večer priamo na cintoríne, kde sa zídu všetci členovia rodiny.  Po omši sa kňaz pomodlí špeciálnu modlitbu za všetkých zosnulých a pokropí hroby svätenou vodou. Následne rodina uvarí v blízkosti hrobu jedlo, zvyčajne obľúbený pokrm zosnulého, a spoločne ho pri hrobe zjedia. Má to symbolizovať spojenie so zosnulým a jednotu v rodine aj napriek smrti niektorých jej členov.

Slávenie zádušnej svätej omše na cintoríne v Indii

V  ďalších kultúrach sa v Indii slávi tento sviatok iným spôsobom. Spoločným znakom však ostáva príprava obľúbeného pokrmu zosnulého. Členovia rodiny uvaria toto jedlo v predvečer druhého novembra a vyložia ho na vyvýšené miesto pred domom. Následne ho zvyčajne počas noci vyjedajú vrany . Ľudia veria, že zosnulý príbuzný je jednou z vrán a zúčastnil sa pripravenej hostiny, nakoľko sa mu počas života nedostávalo dostatok jedla. Z tohto dôvodu mu rodina zabezpečuje stravu aj po smrti.

Náš projekt Adopcia na diaľku® pomáha deťom v Indii už od roku 1996. Ak sa rozhodnete zapojiť,  môžete pomôcť napríklad chlapcovi s menom Yogesh, ktorý stratil svojich rodičov ako veľmi malý. Na svojho adoptívneho rodiča na diaľku čakajú aj desiatky ďalších detí z Indie, ktoré sa vďaka vzdelaniu môžu časom postaviť na vlastné nohy.

Zároveň ďakujeme mnohým z Vás, ktorí sa už stali adoptívnymi rodičmi.

Autorka článku: Andrea Horová