Aktuality

Čo máme nové?

Deti vychovávajú k ochrane životného prostredia

pridal: charita | dátum: 7. septembra 2018 | kategória: Haiti

Čítanie, písanie, matematika – to všetko sú predmety, ktoré sa haitské deti učia od prvého ročníka na základnej škole. Pre ich ďalšie vzdelávanie sú takéto základy nevyhnutné. Tešíme sa však, že pedagogickí pracovníci na Haiti vedú a vychovávajú detí aj k záujmu o svoje okolie a k ochrane prírody.

Zo správ od našich koordinátoriek z Haiti vyberáme: „Počas roka realizujeme pre žiakov našej školy agro-ekologické stretnutia a ekologické dni, ktoré zvlášť zdôrazňujú tieto témy a problematiku. Cieľom tejto činnosti je motivovať žiakov, aby sa zaujímali o rozvoj poľnohospodárstva a ochranu životného prostredia. Deti sa učia o význame poľnohospodárskych aktivít a niektoré z nich si doma urobili aj rastlinné škôlky. Ukazujú ostatným deťom, ako rastliny sadiť a ako udržiavať čisté životné prostredie. Malé záhradky máme aj v areáli školy. Žiaci vidia, ako rastliny rastú a spoločne jedia ovocie z niektorých svojich políčok. Takisto udržiavajú školský pozemok a jeho okolie čisté. Počas vzdelávacích stretnutí sa deti môžu dozvedieť aj o tom, ako rastliny chrániť, ako sa o ne starať, prečo sú dôležité stromy, voda, príroda.“

Sme radi, že aj haitské dievčatá a chlapci majú možnosť získať vedomosti, aj praktické zručnosti, ako sa o svoje životné prostredie starať, zlepšovať ho a chrániť. Aj v tejto krajine je veľmi potrebné približovať témy ochrany prírody deťom od najnižších vekových kategórií. Tešíme sa, že učiteľom v školách, s ktorými na Haiti spolupracujeme, na tejto problematike záleží.