Aktuality

Čo máme nové?

Deti v Kolomyji rozvíjajú tvorivosť a kreativitu – Kolomyja, Ukrajina

pridal: charita | dátum: 23. apríla 2016 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: Zriadiť v Kolomyji multimediálnu miestnosť s dataprojektorom a dodať deťom materiál na tvorivé aktivity.
Podporené sumou: 1000 €
Centrum: Sociálne centrum Charity Kolomyjsko-Černiveckej eparchie – Kolomija, Ukrajina
Dátum: 2016

Malé projekty vznikli predovšetkým preto, aby sme mohli pomôcť deťom aj nad rámec pravidelnej podpory prostredníctvom Adopcie na diaľku®.

Ďalším malým projektom sme spoločne pomohli detskému centru v Kolomyji na Ukrajine. Naposledy sme prispeli na potravinové balíčky pre deti z chudobných rodín. Tentokrát sme Kolomyji pomohli s nákupom materiálu na tvorivé aktivity a dataprojektora.  Deti v centre trávia veľa času a je dôležité podporovať ich umelecké zručnosti a šikovnosť. Kúpili sa pre ne rôzne pomôcky, farebné papiere, farby, lepidlá, nožnice a ďalšie materiály. Vďaka Vašej pomoci sa pre deti organizujú workshopy, kde vyrábajú zaujímavé a zábavné výtvory alebo sa vďaka tomuto materiálu pripravujú do školy. V budove centra bola zriadená aj miestnosť s dataprojektorom. V nej sa začali uskutočňovať najrôznejšie prednášky pre staršie deti, vystúpenia, na ktorých deti spievajú alebo sa miestnosť používa na premietanie rozprávok a filmov. Všetko to bolo možné vďaka Vám a darom, ktorými podporujete malé projekty.


Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške TU. Ďakujeme.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov.