Aktuality

Čo máme nové?

David, ktorého opustili rodičia, hľadá adoptívneho rodiča

pridal: charita | dátum: 15. októbra 2018 | kategória: Uganda

Malý David, ktorý má síce len 5 rokov, ale aj tak už žije bez rodičov. Nie preto, že sa osamostatnil, ale preto, že ho opustili keď mal 3 roky. Ujala sa ho jeho stará mama, ktorá sa už stará o jeho bratranca. Ona však finančne nezvláda starostlivosť o 2 malé deti.

V Ugande neexistujú oficiálne detské domovy alebo sirotince. Detí, ktoré sú opustené alebo osirotené, sa ujmú ich príbuzní, alebo vzdialení príbuzní. Vo viacerých prípadoch to nie je ideálne riešenie. Keďže ich príbuzní častokrát uprednostňujú svoje vlastné deti alebo ako v Davidovom prípade nie sú finančne schopní zabezpečovať finančné prostriedky na vzdelávanie. Keďže stará mama má peniaze ledva na stravu pre chlapcov.

Malý David je síce len škôlkar. Ale v Ugande má škôlka väčšiu váhu v predškolskom vzdelávaní ako na Slovensku. Z dôvodu, že  sa deti v škôlke už učia písať a čítať. Deťom, ktoré nenavštevujú škôlku to potom na základnej škole chýba a zaostávajú. Nehovoriac o tom, že David o rok nastúpi do školy, ktorej poplatky jeho babička určite nebude zvládať.

Ťažko povedať, či si David uvedomuje svoju ťažkú životnú situáciu. Keďže je to veľmi milý a priateľský chlapec, ktorý rád hrá futbal a kreslí si (ak má s čím).

Davida a deti v podobných situáciách,  si môžete adoptovať TU