Aktuality

Čo máme nové?

Ďalších 80 haitských detí dostane pomoc

pridal: charita | dátum: 12. februára 2017 | kategória: Haiti

Haiti patrí stále medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Projekt Adopcia na diaľku® realizujeme v tejto krajine šesť rokov. Aktuálne našu pomoc pre deti z tejto krajiny rozširujeme. V uplynulých týždňoch sme prijali do projektu 80 nových detí. Ich dotazníky sme postupne preložili a deti priraďujeme postupne na adopciu slovenským darcom. Týchto 80 chlapcov a dievčat je z oblasti  Cazeau.

Životné podmienky haitských rodín, ktoré v tejto lokalite žijú, sú veľmi ťažké. Rodičia nemajú možností stabilnej práce, väčšinou pracujú ako sezónni robotníci pri rôznych prácach, alebo ako nádenníci v poľnohospodárstve. Často pracujú aj deti od útleho veku, aby si zarobili aspoň na jedlo, keďže rodičia ich nevedia uživiť. Pri vykonávaní prác deti mnoho raz nedostanú žiadnu mzdu. Adopcia na diaľku® im dáva šancu nestať sa obeťami detskej práce. Financie od slovenských darcov zapojených do adopcie sú používané aj na zabezpečenie vzdelávania detí – úhradu školských poplatkov, učebníc, školských pomôcok a školskej uniformy. Deti a mladí, ktorí získajú vzdelanie, získajú aj nádej na lepšiu prácu v dospelosti a tým aj možnosť primeranej obživy. Väčšina rodín v tejto oblasti nemá ani pitnú vodu. Deti, ktoré sú v projekte, dostávajú v škole aj teplý obed a pitnú vodu. V Cazeau spolupracujeme s rehoľnými sestrami z Kongregácie malých sestier sv. Terezky. Ich hlavným poslaním je pomoc chudobným a núdznym v tejto krajine.

Ďakujeme, že zlepšujete život haitských detí a že môže v spolupráci s vami našu vzájomnú pomoc rozširovať.