Aktuality

Čo máme nové?

„Ďakujeme!“ Odkazujú indickí študenti slovenským darcom, ich škola má novú strechu

pridal: charita | dátum: 23. apríla 2019 | kategória: India

Cieľ projektu: Rekonštrukcia strechy centra BPKS Honavar, ktoré navštevujú deti zapojené v projekte Adopcia na diaľku®
Pomoc sumou: 7755 €
Detské centrum / organizácia: BPKS Honavar – India
Dátum: jún 2018

Malé projekty vznikli predovšetkým preto, aby sme mohli pomôcť deťom aj nad rámec pravidelnej podpory prostredníctvom Adopcie na diaľku®.

Centrum BPKS Honavar v Indii navštevujú stovky detí z neďalekého okolia vrátane 179 chlapcov a dievčat, ktorým pomáhajú darcovia z projektu Adopcia na diaľku®. Neoddeliteľnou súčasťou centra je škola, vďaka ktorej majú deti prístup k vzdelaniu. Oplatí sa im prísť ale aj v poobedných hodinách, kedy sa môžu zúčastňovať najrôznejších krúžkov ale aj klubov, na ktorých sa učia a diskutujú napríklad o ľudských právach, hygiene, zdravom stravovaní, vzťahoch s rodičmi a rovesníkmi ale aj o možnostiach ďalšieho vzdelania a štúdia. Pracovníci sa snažia týmito aktivitami motivovať deti k zmysluplnému životu aj napriek ich často veľmi slabej sociálnej situácii.

Počas posledných rokov začalo mať centrum problémy so starou azbestovou strechou, ktorá už najmä v období dažďov neposkytovala dostatočnú ochranu proti vode. Stará strecha bola na svojom mieste od roku 1999 a začala pretekať. S týmto nemalým problémom sme sa rozhodli centru pomôcť Malým projektom a zrekonštruovať  túto strechu. Staré azbestové pláty boli nahradené ľahšou, plechovou strešnou krytinou. Celá rekonštrukcia musela prebehnúť čo najrýchlejšie a mimo obdobia dažďov, aby nebol ovplyvnený chod a aktivity centra. Všetky práce boli nakoniec ukončené za 19 dní a pozostávali z troch fáz:

  1. Demontáž starej azbestovej strechy – 7 dní
  2. Oprava a nový náter železnej strešnej konštrukcie – 7 dní
  3. Montáž novej plechovej strechy – 6 dní

Projekt bol podporený sumou 7 755 €.

Takto vyzerala rekonštrukcia krok po kroku:

Starší študenti spolu s učiteľmi vyvesili v priestoroch školy slovenské zástavy a poďakovania slovenským darcom, aby sa na túto ich pomoc nezabudlo:

 


Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške TU. Ďakujeme.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov.