Aktuality

Čo máme nové?

Chodiť do školy nie je samozrejmosť – Vietnam

pridal: charita | dátum: 11. apríla 2018 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: Podporiť vzdelávanie 50-tich detí konkrétnymi darmi
Pomoc sumou: 2000 €
Detské centrum / organizácia: Caritas Vietnam – zastrešuje pomoc vo vietnamských diecézach a koordinuje projekt Adopcia na diaľku
Dátum: február 2018

Malé projekty vznikli predovšetkým preto, aby sme mohli deťom v krajinách, s ktorými spolupracujeme pomôcť aj nad rámec pravidelnej podpory prostredníctvom Adopcie na diaľku®.

Vietnam je krajinou s obrovským počtom veľmi chudobných rodín, ktoré trápia najmä choroby, nezamestnanosť alebo strata jedného z rodičov. Deti z týchto rodín si často veľmi dobre uvedomujú aké dôležité pre nich môže byť vzdelanie, pretože ich rodičom sa dostalo len ojedinele. Majú veľké sny o tom, ako sa im vďaka vzdelaniu podarí zabezpečiť si lepšiu budúcnosť a ich najväčšou túžbou často býva, aby raz mohli svojim rodičom pomôcť.

„Budem sa snažiť študovať najlepšie ako dokážem a stať sa dobrým človekom.“ – LY THANH DAT, 11 rokov

Ich možnosti chodiť do školy, ale často visia na vlásku a závisia od toho, či si budú môcť ich rodiny dovoliť školné poplatky, knihy, školské pomôcky alebo často potrebné náklady na cestovanie. Práve pomôcť deťom a ich rodinám s týmito nákladmi bolo cieľom tohto projektu.

Ako sme pomohli

Vďaka Vaším príspevkom sme spoločne podporili 50 detí v troch vietnamských diecézach (Hue, Lang Son a Thai Binh – prehľad diecéz, v ktorých pomáhame nájdete na stránke o adopcii vo Vietname TU). Po rozdelení celkovej sumy 2000€ dostalo každé z detí sumu 40 €, čo je ale v prepočte na vietnamskú menu až 1 000 000 VND. Keďže každé z detí je v inej situácii, o spôsobe využitia daru rozhodli priamo rodiny detí a naši spolupracovníci z Caritas Vietnam. Najčastejšie peniaze poslúžili na zaplatenie školských poplatkov, kníh, oblečenia, ale aj na nákup bicyklov, liekov a jedla. Deti následne napísali ďakovný list  o tom, ako dary využijú a poslali nám aj fotku, niektoré z nich si môžete pozrieť nižšie.

„Moja mama zaplatí polkou peňazí školské poplatky pre moju sestru a mne kúpime uniformu a použitý bicykel, na ktorom budem chodiť do školy.“ – THUONG, deviaty ročník

Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške TU. Ďakujeme.

.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov.