Albánsko

Na žiadosť komunity sestier Saleziánok pôsobiacich v Albánsku, je cez projekt Adopcia na diaľku® možné podporiť iba činnosť centra Laura Vicuña všeobecne. Podpora konkrétnych detí žiaľ nie je možná.

Prečo má podpora dieťaťa v Albánsku zmysel

120 000 detí žije v Albánsku pod hranicou chudoby

4. najchudobnejšia krajina v Európe

30 % populácie tvoria nezamestnaní

Mnoho rodín, ktoré sa počas diktátorského režimu ukrývali v horách, sa prisťahovalo do prímorských oblastí osady Tale. Kvôli veľkej chudobe väčšina detí a mladých nemá inú perspektívu ako ostať doma pri chove a pasení dobytka. Mnohí nemali možnosť naučiť sa čítať ani písať, chýbajú im učebnice, školské pomôcky, niektorí nemajú ani poriadnu obuv, alebo čím kúriť v zimnom období.

Majú však záujem o poznanie, sú šikovní a veľmi horliví. Väčšina miestnych obyvateľov nemá pravidelné zamestnanie, medzi rodičmi sa ešte nájdu aj negramotní. Matky sa starajú o domácnosť a v prípade tých otcov rodín, ktorí si našli prácu v zahraničí (Taliansko, Grécko, Nemecko), musia zastať aj ich úlohu pri výchove detí a výkone prác na poliach či okolo domu. Sestry  Saleziánky sa deťom a rodinám v osade venujú v spolupráci s miestnymi učiteľmi a animátormi, ktorých si k tomu postupne zaškolili, aj z radov podporovaných detí. Vďaka Vašej podpore, deti z chudobných oblastí majú možnosť napĺňať svoje sny a nádej na lepšiu budúcnosť pre seba i svoju rodinu.

Kam smerujú vaše dary

Vzdelanie

Strava a pitná voda

Zdravotná starostlivosť

Študijné materiály

Cestovné

Oblečenie

Komu pomáhame

Vaša podpora smeruje priamo k chudobným deťom predškolského a školského veku. Deti sú podporované buď na školách, alebo v centre Laura Vicuña.

Slovenská katolícka charita uskutočňuje projekt Adopcia na diaľku® v Albánsku od roku 2005.

Ciele a aktivity centra

Sestry sa predovšetkým venujú výchove detí a mládeže. Zastrešujú ročné a dvojročné profesionálne kurzy pre mládež a mladé ženy v odboroch pekár, cukrár, kuchár, cudzie jazyky a ďalšie. Organizujú záujmové krúžky pre deti, prázdninové aktivity ako výlety a letné tábory. Centrum poskytuje materiálnu pomoc rodinám, ktoré nemajú možnosť zabezpečiť ani základné každodenné potreby ako plienky, výživu, oblečenie a podobne.

Magdaléna Cerovská, koordinátorka
Volám sa Magda Cerovská a v Albánsku pôsobím od roku 1991. V roku 2005 som začala v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou realizovať projekt Adopcia na diaľku® v osade Tale-Bregdet, kde pôsobím s dvoma spolusestrami. Pomáhame deťom a mladým najmä podporou vzdelávania. Prevádzkujeme materskú školu, organizujeme krúžky, kurzy a pre žiakov zabezpečujeme doučovania.  Popritom sa venujeme  aj ženám, ktoré sa ocitli v núdzi.

Galéria

Viac o adopcii v Albánsku