Aby naša spoločná pomoc bola udržateľná

Už viac ako 25 rokov darcovia zo Slovenska pomáhajú núdznym deťom z rôznych kútov sveta. Od začiatku fungovania projektu v ňom bolo zapojených viac ako 15 000 detí a aktuálne pomáhame 8 314 deťom. Bez Vás, našich darcov, by to nebolo možné. Patrí Vám naša vďaka, pretože sme spoločnými silami dokázali veľké veci. Ďakujeme.

Posledné roky sledujeme mnohé celospoločenské krízy, ktoré ovplyvnili všetky sféry našich životov (celosvetová pandémia COVID-19, vojna na Ukrajine). Tieto krízy negatívne pôsobia aj na zvyšovanie cien v partnerských krajinách. Koordinátori zo spolupracujúcich centier nás informujú o dôsledkoch negatívneho dopadu na životy rodín. Dlhé mesiace sme premýšľali nad transparentným, dlhodobo udržateľným, efektívnym a prijateľným riešením pre všetky strany. Nevyhnutným krokom je zvýšenie mesačných príspevkov od 1. mája 2024 o najnižšiu možnú čiastku, aby bola naša spoločná pomoc aj naďalej efektívna. Mesačné príspevky budú zvýšené nasledovne:

Chceme byť ku všetkým darcom féroví a transparentní, preto túto zmenu komunikujeme hneď, ako sme si nastavili všetky potrebné interné procesy. Vnímame, že situácia je náročná aj na Slovensku a táto zmena môže zasiahnuť do vášho rodinného rozpočtu. Prosíme, v takomto prípade kontaktujte našich koordinátorov a spoločne pre vás nájdeme individuálne riešenie.

Ak sa rozhodnete navýšiť svoj príspevok už dnes, budeme vďační. Najneskôr tak, prosíme, spravte k 1. 5. 2024. Každý Váš dar nám pomôže zabezpečiť udržateľnosť našej spoločnej pomoci.

V mene našich zahraničných partnerov, podporovaných detí a ich rodín Vám úprimne ďakujeme za všetku Vašu doterajšiu pomoc a podporu. Ďakujeme, že môžeme spoločne meniť životy detí k lepšiemu. Svojou obetavosťou a ochotou podeliť sa, robíte tento svet krajším miestom pre deti.