Aktuality

Čo máme nové?

30 haitských deti hľadá adoptívneho rodiča. Staň sa ním

pridal: charita | dátum: 24. apríla 2017 | kategória: Haiti

V uplynulých mesiacoch nás požiadala naša partnerská organizácia  Kongregácia malých sestier svätej Terézie o možnosť zaradiť do projektu ďalšie nové deti z Haiti. Táto miestna kongregácia prevádzkuje na Haiti viaceré školy pre deti z chudobných rodín. Sestry z kongregácie poznajú ťažké pomery haitských rodín veľmi dobre, nakoľko sa dlhodobo venujú najchudobnejším a najzaostalejším skupinám obyvateľstva. Jednou z ich škôl je škola Svätej Terézie v Cazeu. Aktuálne zaraďujeme z tejto školy a z oblasti Cazeau do nášho projektu ďalších 30 deti a hľadáme pre ne adoptívnych rodičov na diaľku. Zapojiť sa môžeš aj ty. Stačí vyplniť prihlášku na: http://www.adopcianadialku.sk/?page_id=289 , uložiť ako pdf formát a zaslať na našu e-mailovú adresu, ktorá je uvedená nižšie. Každý darca dostáva po zapojení sa do projektu dotazník s informáciami o dieťati a vie z akej rodiny dieťa je, ktorú triedu navštevuje, či aké má záľuby apod. Takisto dostáva fotografiu dieťaťa. Pomoc je adresná, konkrétny darca podporuje konkrétne dieťa. Výška mesačného daru pre jedno dieťa je 20 eur. Darcom, ktorí podporujú konkrétne dieťa, posielame potom každý rok aktuality o realizácii pomoci. Financie sú použité na zaplatenie školného, uniformy, kníh, písacích potrieb, teplého obeda a na zabezpečenie doučovania alebo rôznych krúžkov. Dieťa tak získava vzdelanie a môže sa rozvíjať. Staň sa adoptívnym rodičom jednému z detí a zmeň jeho život. Jedenkrát v roku budeš môcť napísať dieťaťu list alebo pozdrav, a takisto tvoje adoptívne dieťa pošle list či kresbu každý rok pre teba.

Prihlášku si môžeš vyžiadať aj e-mailom na: adopcianadialku.haiti@charita.sk , kontaktná osoba: Tomáš Mikšík, asistent projektu. Za tvoju pomoc a angažovanosť pre núdzne deti ďakujeme.