Aktuality

Čo máme nové?

Želáme vám požehnané vianočné sviatky

pridal: charita | dátum: 24. decembra 2019 | kategória: India

Milí priatelia, adoptívni rodičia, darcovia, podporovatelia, želáme vám požehnané sviatky Narodenia nášho Pána Ježiša Krista. Nech sú pre vás a vašich blízkych časom pokoja, radosti a inšpirácií.

V tomto čase k nám na projekt prichádza veľa milých prianí a želaní. Od vás, našich podporovateľov a spolupracovníkov, no aj od koordinátorov z jednotlivých krajín, kde pomáhame. Tie krásne vinše patria všetkým vám. Vyberáme aspoň z prianí z Indie a veríme, že vás potešia:

„Vianoce sú skutočnými vtedy, keď ich slávime tak, že prinášame svetlo lásky tým, ktorí ho potrebujú najviac. Cítim, že vy  ste podstatu Vianoc obsiahli, pretože ste vnímaví na potreby núdznych. Dnes, keď sa pripravujeme osláviť Narodenie nášho Spasiteľa, ktorý nás prišiel zachrániť, vyprosujem vám aj vaším rodinám Jeho hojné požehnanie. Nech On sám znásobí jas a radosť, ktoré prinášate do života núdznych. Vždy na vás myslíme s veľkou vďakou a želáme vám nádherné a nezabudnuteľné Vianoce a úspešný nový rok.“ Renee Furtado, riaditeľka školy Sadhana Honavar, India.