Aktuality

Čo máme nové?

Želáme Vám požehnané Vianoce

pridal: charita | dátum: 22. decembra 2022 | kategória: Zo sveta

Čas Vianoc patrí u mnohých medzi najinšpiratívnejšie obdobie v roku. Pri rozjímaní nad ich podstatou môžeme konštatovať, že posolstvo Vianoc nás privádza aj k zmyslu života. Boží Syn prišiel na svet ako bezbranné chudobné dieťa. Jeho príchod sprevádza jednoduchosť a veľká skromnosť vonkajších životných podmienok. Ježiš si vybral rodinu, ktorá nemala veľa materiálnych prostriedkov, avšak bola nesmierne bohatá v láske, viere a duchovných skutočnostiach. Práve viera Jozefa a Márie darovala Ježišovi domov a prijatie.

A bola to tiež viera, ktorá priviedla mudrcov z ďalekých krajov do malého mestečka Betlehem. Biblia ich putovanie a túžbu vidieť Mesiáša opisuje takto: „A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“ (Mt 2,9-11) Mudrci nemali istotu, že uvidia Božie dieťa, avšak viera bola ich vnútornou motiváciou a kompasom, aby nasledovali túžbu svojho srdca. Vytrvalosť a vnímavosť na duchovné skutočnosti ich priviedli až na miesto, kde sa narodil Boží Syn. Pokora zohla ich kolená, aby sa poklonili maličkému Ježišovi. Predovšetkým viera a pokora umožňujú aj nám otvoriť oči srdca a vidieť to, čo by sme v živote možno inak vôbec nevnímali. Všade tam, kde je viera a pokora, Láska dostáva i dnes priestor, aby sa mohla narodiť a pretvárať tento svet i ľudské životy.

Milí adoptívni rodičia, darcovia, priatelia a podporovatelia, Vaša ľudskosť a vnímavosť na duchovné skutočnosti ovplyvňuje svet i v dnešnej dobe. Počas celého roka, prostredníctvom svojho záujmu a daru, nezištne meníte príbehy detí, ktoré väčšina z nás telesnými očami naživo nikdy neuvidí. Očami srdca však už teraz spoločne vnímame, že i vďaka Vám Láska môže vstúpiť do života viac ako 7 205 chlapcom a dievčatám v rôznych kútoch planéty. Tak, ako mudrcom svietila na cestu hviezda, i Vy ste svetielkom v tme pre tisíce detí. Sme Vám nesmierne vďační, že v týchto náročných časoch Vaša pomoc šíri posolstvo Lásky a Vianoc do celého sveta a prináša dobro najzraniteľnejším.

Ďakujeme a prajeme Vám požehnané Vianoce a veľa Božích milostí pre tieto sviatky i pre celý Váš život.

Tím Adopcie na diaľku®