Aktuality

Čo máme nové?

Zapoj sa do pomoci pre haitské deti

pridal: charita | dátum: 28. novembra 2017 | kategória: Haiti

„Nefungujúca vláda ani zdravotný i školský systém. Hlad, nedostatok pitnej vodnej a každoročný výskyt hurikánov. To je Haiti,“ napísala v svojej správe Klára Lőffelmannová, pracovníčka Arcidiecéznej charity Olomouc.

K. Lőffelmannová od septembra do novembra tohto roku strávila niekoľko týždňov na služobnej ceste na Haiti.

Počas tejto cesty navštívila aj školy, s ktorými spolupracuje Slovenská katolícka charita. Na Haiti aktuálne podporujeme 360 detí. Väčšina škôl na Haiti je dlhodobo v ťažkej situácii. Podpora škôl štátom je veľmi nízka. Nie je ani dostatok štátnych škôl, ktoré by mohli prijať všetky deti a umožniť im vzdelávanie. Súkromné školy vyberajú od žiakov školské poplatky, aby mohli zabezpečiť realizáciu výučby. Mnohé chudobné deti tak nemajú možnosť získať vzdelanie. Z týchto dôvodov založila niekoľko škôl aj Kongregácia malých sestier sv. Terézie od Ježiša. Do škôl prijímajú aj deti z veľmi chudobných rodín, ktoré poplatky za štúdium uhradiť nevedia. Jednou z týchto škôl je aj škola sv. Františka Saleského v Riviere Froide.K. Lőffelmannová túto školu navštívila a napísala:

„Sestry tu majú naozaj veľa práce. Základnú školu tvorí deväť ročníkov (každý ročník má dve triedy A a B). Súčasťou sú i tri triedy materskej škôlky a štyri roky strednej školy. Celkovo školu navštevuje 1 360 detí a študentov. Okrem základnej školy sestry vedú i učňovské učilište (odbory poľnohospodárstvo, stolárstvo, murárstvo).“

Celú správu o jej ceste, pomeroch a realite na Haiti, ako aj fotografie z cesty, si môžete prečítať a pozrieť tu: http://bit.ly/2hXXcmo .

Našu pomoc pre haitské deti kvôli veľkej chudobe a núdzi v tejto krajine rozširujeme. Staň sa adoptívnym rodičom na diaľku aj ty. Umožníš tak konkrétnemu dieťaťu získať vzdelanie. Za tvoju pomoc deťom v núdzi ďakujeme.