Aktuality

Čo máme nové?

Z listu ukrajinského bohoslovca Oleha

pridal: charita | dátum: 20. februára 2018 | kategória: Ukrajina

Na Ukrajine podporujeme aj štúdium bohoslovcov. V jednom z listov nám bohoslovec z Ternopiľského seminára napísal: „Volám sa Oleh a som študentom seminaristom v Ternopiľskom vyššom duchovnom seminári. Náš seminár bol oficiálne zaregistrovaný v roku 1993. Začiatky fungovania prvých seminaristov v Ternopiľskej oblasti neboli jednoduché. Seminár nemal svoju budovu a tak výučba prebiehala na privátoch alebo v domoch veriacich, ktorí bohoslovcov prichýlili. Postupne sa situácia zlepšila a aktuálne má seminár svoje priestory, kde štúdium prebieha. V našom seminári sa aktuálne vzdeláva a formuje pre svoje kňazské poslanie 150 bohoslovcov. Štát semináre na Ukrajine nepodporuje a tak je aj činnosť nášho seminára závislá od príspevkov z rodín bohoslovcov a od darov dobrodincov. Moja rodina je v ťažkej ekonomickej situácii a naša krajina prežíva veľkú nestabilitu. Mám troch súrodencov a pre mojich rodičov nie sú životné okolnosti jednoduché. Na Ukrajine je vysoká nezamestnanosť, a je problém mať stabilné zamestnanie. Som preto vďačný ja, i ostatní bohoslovci všetkým dobrodincom za pomoc zo Slovenska. Ďakujem, že aj s vašom podporou sa môžem vzdelávať a pripravovať sa na svoje kňazské poslanie a službu blížnym.“

Našu pomoc pre ukrajinských bohoslovcov rozširujeme. Môžete sa pridať

Na Ukrajine aktuálne podporujeme štúdium bohoslovcov z Ternopiľského a Užhorodského seminára. Našu pomoc pre ukrajinských bohoslovcov rozširujeme a začali sme spoluprácu aj s ďalším ukrajinským seminárom. Do projektu zaraďujeme aktuálne aj bohoslovcov, ktorí študujú v seminári v Ľvove. Do pomoci pre konkrétneho bohoslovca je možné zapojiť sa stále. Prihlásiť sa dá TU. Výška mesačného príspevku pre jedného seminaristu je 20 eur. Pomôcť je možné aj príležitostným, alebo jednorazovým darom pre niektorý zo seminárov. Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilné symboly: pre Ternopiľský seminár: 6422, Užhorodský seminár: 6340. Za akúkoľvek formu pomoci pre ukrajinských bohoslovcov vám ďakujeme.

Poďakovanie arcibiskupa a metropolitu o. Vasyla Semenyuka, z Ternopiľsko-Zborivskej arcieparchie

„Úprimne ďakujeme všetkým slovenským darcom a projektu Adopcia na diaľku® za pochopenie našej náročnej situácie a za finančnú podporu chudobných seminaristov. Vždy na vás pamätáme ako na našich dobrodincov v denných modlitbách a počas slávení svätých liturgií! “ 

Viac fotografií z pastoračných aktivít bohoslovcov