Aktuality

Čo máme nové?

Vzdelávaním pomáhajú eliminovať detskú prácu

pridal: charita | dátum: 25. júla 2018 | kategória: India

Medzi naša indické spolupracovníčky patrí aj Renee Joan Furtado. Je riaditeľkou školy Sadhana Honavar. Vyštudovala psychológiu a špeciálnu pedagogiku a roky sa venuje najnúdznejším.

Škola Sadhana Honavar je súčasťou sociálneho centra Muktha Youth, Women & Child Welfare Trust. Bola založená s cieľom eliminovania detskej práce. Chudobným deťom, ktoré by inak nedostali šancu chodiť do školy, umožňujú vzdelávať sa, aj keď ich rodina nemá financie na úhradu školských poplatkov, učebníc a pomôcok. O tom, aké aktivity robia pre deti, nám koordinátorka R. J. Furtado napísala vo svojej správe: „Systematicky podporujeme deti, ktoré v bežnej triede zaostávajú. Aby boli schopné zvládnuť proces vzdelávania, otvorili sme pre ne samostatné triedy. Žiakom, ktorí dosahujú slabšie študijné výsledky, venujeme v takýchto triedach väčšiu pozornosť a môžu sa vzdelávať tempom, ktoré zvládajú. Okrem týchto aktivít, robíme aj rôzne kurzy na rozvoj zručností. Sú to počítačové kurzy, vedecké, divadelné, či kurzy zamerané na kreslenie alebo krajčírstvo. Žiaci a žiačky môžu takto rozvíjať svoje talenty, integrovať sa medzi svojich rovesníkov a v škole dosahujú lepšie výsledky. Verím, že práve vzdelanie je pre deti kľúčové, aby sa dokázali uplatniť vo všetkých aspektoch života.“

Deti sú z chudobných rodín, ktoré nemajú prostriedky, aby svojim deťom zabezpečili vzdelávanie. Vďaka darcom zo Slovenska, deti majú možnosť chodiť do školy. Ak by tomu tak nebolo, väčšinu z nich by čakala detská práca od útleho veku na poli, v továrni, či u remeselníkov, ktorí takto zneužívajú chudobné deti. Ďakujeme, že podporou indických detí eliminujete detskú prácu a dávate indickým deťom šancu na detstvo a vzdelanie.