Aktuality

Čo máme nové?

Vzdelávanie je dôležité aj v Albánsku. Úspešní študenti sú pozitívnym príkladom pre celú komunitu

pridal: charita | dátum: 16. mája 2017 | kategória: Albánsko

Saleziánske sestry vybudovali v uplynulých rokoch v albánskej osade Tale-Bregdet centrum Laura Vicuna. V centre realizujú mnoho aktivít na pomoc celej komunite. Medzi ich hlavné činností patrí podpora vzdelávania detí a mladých. Štúdium podporujú aj Slováci, ktorí sú zapojení do nášho projektu adopcie.

Pri jednej zo svojich návštev na Slovensku, nám naša koordinátorka sr. Mgr. Magda Cerovská, FMA, o význame vzdelávania v Albánsku povedala: „Deťom sa venujeme už v predškolskom veku. Prevádzkujeme  materskú škôlku, ktorá je otvorená doobeda. Žiakom, ktorí navštevujú základnú školu zabezpečujeme školské pomôcky, šatstvo, obuv, školské tašky. V prípade potreby prispievame aj na cestovné výdavky spojené s návštevou školy, tiež na úhradu internátnych poplatkov.  Projekt Adopcia na diaľku® realizujeme v tejto krajine od roku 2005. Za tie roky, čo podporujeme a pomáhame deťom a mladým so vzdelávaním, cítime rozdiel.

Žiaci, ktorí predtým nedokázali napríklad urobiť prijímacie pohovory na strednú školu, ich vďaka doučovaniu urobili. To isté platí aj pri vysokoškolských študentoch. Vidíme, že žiaci aj študenti dosahujú lepšie výsledky, ako to bolo v začiatkoch, keď sme do tejto oblasti prišli. Kvalitné vzdelávanie je však nákladné. Ak žiak navštevuje gymnázium, mesačný poplatok na jednu osobu je 50 Eur. Snažíme sa podchytiť a podporovať i deti, ktoré majú záujem rozvíjať sa a vzdelávať, aj keď majú slabšie výsledky. Vnímame, že to prináša zmenu do celej komunity. Stávajú sa príkladom pre ďalšie deti a je to motivácia aj pre iných žiakov a študentov pokračovať v štúdiu.“

Podporiť aktivity komunity sestier saleziániek v centre Laura Vicuna je môžné pravidelnou alebo jednorázovou formou. Viac informácií si môžete vyžiadať e-mailom: adopcianadialku.albansko@charita.sk , alebo telefonicky: 0915 724 458. Kontaktná osoba: M. Takáčová.