Aktuality

Čo máme nové?

Vysnívaný matrac či prikrývka, aj takéto veci predstavujú pre deti v Ugande šťastie

pridal: charita | dátum: 15. júla 2022 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: balíčky so základnými potrebami pre zlepšenie života detí
Pomoc sumou: 18 000 €
Detské centrum/organizácia: MIDA (Morukakise Integrated Development Association), Uganda
Dátum: apríl – jún 2022

Malé projekty Adopcie na diaľku® vznikli, aby sme mohli pomôcť deťom riešiť ich vzdelávanie, chudobu a ťažkosti každodenného života.

V decembri minulého roku bola ukončená realizácia podobného Malého projektu v centre MIDA, kde vtedy 107 detí dostalo balíčky so základnými potrebami pre zlepšenie ich života. Každý balíček obsahoval matrac, prikrývku, posteľné obliečky, sieťku proti hmyzu, kovovú krabicu a plastové umývadlo. Vtedy 107 detí prvýkrát vo svojom živote spalo na vlastnom matraci a bolo prikrytých vlastnou prikrývkou. Dovtedy spávali na tvrdých papyrusových podložkách, častokrát s ďalšími členmi rodiny.

Riaditeľ centra MIDA, páter Robert James Otim, nám vtedy okrem iného napísal: „Deti to považovali za zázrak a ich radosť nemala konca kraja. Veľmi náročnú situáciu sme však s mojimi kolegami zažili, keď počas rozdávania balíčkov prišli do centra deti, ktorým sa balíček neušiel. Vidieť ich smutné oči bolo pre nás naozaj veľmi ťažké.“

V tom čase, žiaľ, nebolo v našich finančných možnostiach poskytnúť pomoc takému počtu detí, o aký nás poprosil. O to viac nás teší, že v apríli tohto roku sme mohli poskytnúť centru MIDA finančné prostriedky na realizáciu podobného Malého projektu a pomôcť tak ďalším 300 ugandským deťom, ktoré sú zapojené do projektu Adopcia na diaľku®. Realizácia tohto projektu bola ukončená v polovici júna 2022.

Páter Robert napísal: „Takú radosť sme v našom centre ešte nezažili. Kvôli veľkému počtu detí sme rozdávanie balíčkov rozvrhli na tri dni, ale aj tak sme sa nevyhli menšiemu chaosu. Dvor pred centrom bol stále plný detí a ich príbuzných, ktorí prišli s nimi. Deti spievali, tancovali a neustále opakovali, že zázrak pokračuje. Nikdy ich ani len vo sne nenapadlo, že raz budú spávať na vlastnom, pohodlnom matraci, prikrývať sa budú vlastnou prikrývkou či umývať sa vo svojom umývadle.“

Páter Robert na záver dodáva: „Za všetky obdarované deti sa chcem srdečne poďakovať slovenským darcom za ich súcitné a láskavé srdcia. Chcem sa poďakovať aj pracovníkom projektu Adopcia na diaľku®, ktorí nám prostredníctvom Malých projektov poskytli neoceniteľnú pomoc. Sme poctení vaším pracovným nasadením, láskou a empatiou k deťom v Afrike. Ďakujeme veľmi pekne, že ste sa tak pozitívne dotkli ich životov. Nech vás všetkých žehná Všemohúci Boh, náš Spasiteľ a darca života.“

Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške. Ďakujeme.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov